ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
 
    Home  |  About Journal  |  Editorial Board  |  Instruction  |  Subscribe  |  Download  |  Messages Board  |  Contact Us  |  中文
  Office Online
   Online Submission
   Manuscript Tracking
   Peer Review
   Editor Work
   Editor-in-Chief
   Office Work
 
  Journal Online
   Forthcoming Articles
   Current Issue
   Archive
   Advanced Search
   Email Alert
  
 
  Read Articles
More>>  
 
  Download Articles
More>>  
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Construction of Overexpression Vector of Maize ZmMGT10 Gene and Transformation of Arabidopsis thaliana] 2017 Vol.32(6):1-7
LI Hongyou, ZHANG Suzhi, CHEN Qingfu [Abstract] ( 226 ) [HTML 0 KB][PDF 1291 KB] (122)
2 [Cloning,Expression and Promoter Analysis of Polypeptide Release Factor OseRF1-3 Gene from Rice] 2018 Vol.33(1):1-6
TANG Yuehui, BAO Xinxin, LIU Kun, ZHANG Huicong, WANG Shuang, ZHAO Junwei, LOU Huimin, WANG Qing, LIANG Jing, QIAO Rong, LI Chengwei [Abstract] ( 139 ) [HTML 0 KB][PDF 1512 KB] (229)
3 [Identification of Interacting Proteins of Resistance-related Gene T1N6_22 in Arabidopsis thaliana by Yeast Two-hybrid] 2018 Vol.33(2):1-7
ZHAO Yating, XING Hongxia, PANG Xi, ZHENG Xu, ZHANG Jing, WENG Qiaoyun, XING Jihong, DONG Jingao [Abstract] ( 133 ) [HTML 0 KB][PDF 1556 KB] (88)
4 [Study on Relationship Between Agronomic Characters and Yield in Different Ecological Types Soybean] 2018 Vol.33(1):150-159
SHI Hong [Abstract] ( 121 ) [HTML 0 KB][PDF 1344 KB] (61)
5 [Effects of Different Biochar Application Rates on Rhizosphere Soil Microbial Diversity of Tobacco] 2018 Vol.33(1):224-232
CHEN Zebin, GAO Xi, WANG Dingbin, GUO Lihong, WANG Dingkang, XU Shengguang [Abstract] ( 120 ) [HTML 0 KB][PDF 1261 KB] (78)
6 [Cloning and Expression Analysis of LiAGL6 in Double Lily] 2018 Vol.33(2):87-94
SUI Juanjuan, LI Xiaoxin, WU Jian, CAO Xing, WU Ze, HE Junna, YI Mingfang [Abstract] ( 116 ) [HTML 0 KB][PDF 1425 KB] (41)
7 [Role of H2S in Arabidopsis thaliana Response to Ultraviolet Radiation] 2017 Vol.32(6):175-181
ZHAO Hangwei, ZHANG Yuangeng, HAN Yu, LI Bingcong, LIU Zhiqiang [Abstract] ( 106 ) [HTML 0 KB][PDF 1135 KB] (43)
8 [Study on Rapid Extraction of Genomic DNA from Chinese Cabbage] 2017 Vol.32(6):67-72
WANG Tao, WANG Chaonan, ZHANG Hong, WEN Juanjuan, ZHANG Bin [Abstract] ( 103 ) [HTML 0 KB][PDF 1191 KB] (50)
9 [Cloning and Expression Analysis of Cold Response Gene GhJAZ1 from Gossypium hirsutum L.] 2018 Vol.33(1):7-13
CAI Xiao, ZHEN Junbo, JIANG Zhenxing, LIU Linlin, LIU Di, ZHANG Jianhong, TIAN Haiyan, ZHANG Xiangyun, CHI Jina [Abstract] ( 103 ) [HTML 0 KB][PDF 1299 KB] (164)
10 [The Study of the Expression Pattern of Soybean sbp Gene and Activity Analysis of It's Promoter] 2017 Vol.32(6):8-13
ZHAO Yan, ZHAI Ying, LI Shanshan, YANG Xiaojie, LIU Lili [Abstract] ( 101 ) [HTML 0 KB][PDF 1290 KB] (63)
11 [Cloning,Bioinformatics and Expression Analysis of TaWRKY71a Gene in Wheat] 2018 Vol.33(3):7-13
WANG Junbin, YANG Wenli, DING Bo, WU Tianwen, WANG Haifeng, XIE Xiaodong [Abstract] ( 101 ) [HTML 0 KB][PDF 1262 KB] (61)
12 [Quantitative Genetic Analysis of Sorghum Plant Type Characters] 2018 Vol.33(1):143-149
LI Yanling, BAI Xiaoqian, YU Pengpai, GAO Jianming, PEI Zhongyou, LUO Feng, SUN Shoujun [Abstract] ( 95 ) [HTML 0 KB][PDF 1120 KB] (32)
13 [Correlation Analysis of Maize Leaf Angle with Genome-wide Association Analysis] 2018 Vol.33(1):60-64
SUN Jiao, ZHAO Meiai, PAN Shunxiang, PEI Yuhe, GUO Xinmei, SONG Xiyun [Abstract] ( 94 ) [HTML 0 KB][PDF 1111 KB] (53)
14 [Characteristics and Correlation Analysis of Soil Microbial Biomass Phosphorus in Greenhouse Vegetable Soil with Different Planting Years] 2018 Vol.33(1):195-202
FEI Chao, ZHANG Shirong, LIANG Bin, LI Junliang, JIANG Lihua, XU Yu, DING Xiaodong [Abstract] ( 94 ) [HTML 0 KB][PDF 1154 KB] (64)
15 [Cloning and Sequence Analysis of RcDELLA Gene in Castor] 2018 Vol.33(1):14-19
LI Wei, LI Guorui, HUANG Fenglan, CONG Anqi, LI Xiaochen, BAI Yingjun, LI Mengjian, CHEN Yongsheng [Abstract] ( 94 ) [HTML 0 KB][PDF 1374 KB] (77)
16 [Genome-wide Identification and Phylogenetic Analysis of MADS-box Family Gene in Beta vulgaris] 2018 Vol.33(1):86-95
KONG Weilong, ZHANG Kangda, WU Junchi, ZHANG Liping, PAN Hui, TANG Jiawei, FU Xiaopeng [Abstract] ( 92 ) [HTML 0 KB][PDF 1515 KB] (35)
17 [Transcriptional Analysis of Rice Root under Nitrogen Deficiency] 2018 Vol.33(1):168-175
SHAO Caihong, LI Yao, QIAN Yinfei, CHEN Jin, CHEN Xianmao, GUAN Xianjiao, LIU Guangrong, PENG Chunrui, QIU Caifei [Abstract] ( 91 ) [HTML 0 KB][PDF 1218 KB] (32)
18 [Effect of Soil Temperature on Soil Physical-chemical Properties and Pepper Growth in Different Fertilizer Treatments] 2018 Vol.33(2):195-201
YAN Qiuyan, DONG Fei, DUAN Zengqiang, LI Xun, WANG Aihua, TANG Ying [Abstract] ( 90 ) [HTML 0 KB][PDF 1116 KB] (90)
19 [Effects of Cadmium Concentration and Interaction of Cadmium with Iron and Zinc Interaction on Rice Growth] 2018 Vol.33(1):217-223
LI Jiao, LIU Lu, YANG Bin, PENG Weizheng, WANG Huiqun [Abstract] ( 88 ) [HTML 0 KB][PDF 1159 KB] (47)
20 [Effect of Different Long-term Fertilization on Soil Organic Carbon Storage in Fluvo-aquic Soil] 2018 Vol.33(1):233-238
WEI Meng, ZHANG Aijun, LI Hongmin, TANG Zhonghou, CHEN Xiaoguang, WANG Hui, ZHUGE Yuping, LOU Yanhong [Abstract] ( 88 ) [HTML 0 KB][PDF 1106 KB] (103)
21 [Identification and Expressions Analysis of Rice miRNA Related to Salt and Drought Stresses] 2018 Vol.33(2):20-27
PENG Ting, WEN Huili, ZHAO Yafan, WANG Bobo, JIN Yuman, SUN Hongzheng, ZHAO Quanzhi [Abstract] ( 87 ) [HTML 0 KB][PDF 1088 KB] (39)
22 [GFP-Tagging and Colonization Observation of the Endophytic Fungus DZJ07 from Eucommia ulmoides] 2017 Vol.32(6):126-133
DING Ting, GU Shuangyue, SU Bo, WANG Qi, CHEN Xiaojie [Abstract] ( 87 ) [HTML 0 KB][PDF 1080 KB] (20)
23 [Study on Characteristics of Nitrogen,Phosphorus and Potassium Demanded in Super Hybrid Late Rice] 2018 Vol.33(1):176-184
XIE Yi, LUO Zunchang, DONG Chunhua, WANG Lingling, HONG Xi, CHU Fei, SUN Jimin, FANG Yong, HU Kexin [Abstract] ( 86 ) [HTML 0 KB][PDF 1409 KB] (38)
24 [Effects of Silicon on Corn Physiological and Biochemical Characters under the Conditions of Water Stress] 2018 Vol.33(1):160-167
LIN Shaowen, LIU Shutang, SUI Kaiqiang, HUANGFU Chenghui [Abstract] ( 86 ) [HTML 0 KB][PDF 1142 KB] (114)
25 [Bioinformatics and Expression Analysis of Glutathione S-transferase Gene in Rhizoctonia solani AG1-IA] 2018 Vol.33(1):45-51
ZHANG Yunhuan, ZHENG Wenbo, ZHAO Mei, WANG Chenjiaozi, ZHOU Erxun, SHU Canwei [Abstract] ( 86 ) [HTML 0 KB][PDF 1172 KB] (63)
26 [Correlation Contrast Between Yield and Agronomic Traits of Wheat] 2017 Vol.32(S1):130-134
JIANG Lili, WANG Dong [Abstract] ( 85 ) [HTML 0 KB][PDF 1085 KB] (19)
27 [Rough Dwarf Disease Resistance Identification Analysis for Exotic Maize Germplasm] 2017 Vol.32(S1):81-87
JIN Liuyan, LI Mingshun, LU Xiaomin, YANG Shuo, KONG Xiaomin, SHI Jie [Abstract] ( 85 ) [HTML 0 KB][PDF 1124 KB] (29)
28 [Phylogenety and Genetic Diversity of Five Local Sheep Breeds on mtDNA D-loop] 2018 Vol.33(1):135-142
LIANG Ruiyuan, CHEN Xiaoyong, SUN Hongxin, SUN Shaohua, DUN Weitao, SHEN Zhiqiang, LIU Junfeng, WANG Jue [Abstract] ( 84 ) [HTML 0 KB][PDF 1374 KB] (53)
29 [Cloning and Expression Analysis of TaHP4 in Wheat] 2018 Vol.33(2):14-19
SUN Lijing, ZHANG Zhe, LIU Qian, HU Mengyun, ZHANG Yingjun, LÜ Liangjie, LI Hui [Abstract] ( 84 ) [HTML 0 KB][PDF 1126 KB] (80)
30 [Effects of Organic-Inorganic Fertilizer on Soil P, the Yield and Growth of Rice in Coastal Saline Soil] 2018 Vol.33(1):203-210
WU Lipeng, ZHANG Shirong, LOU Jinhua, WEI Lixing, WANG Kairong, DING Xiaodong [Abstract] ( 84 ) [HTML 0 KB][PDF 1025 KB] (64)
Copyright © Editorial Board of ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
Supported by:Beijing Magtech