ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
 
    Home  |  About Journal  |  Editorial Board  |  Instruction  |  Subscribe  |  Download  |  Messages Board  |  Contact Us  |  中文
  Office Online
   Online Submission
   Manuscript Tracking
   Peer Review
   Editor Work
   Editor-in-Chief
   Office Work
 
  Journal Online
   Forthcoming Articles
   Current Issue
   Archive
   Advanced Search
   Email Alert
  
 
  Read Articles
More>>  
 
  Download Articles
More>>  
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Quantitative Trait Loci Analysis of Flag Leaf Size and Grain Relative Traits in Winter Wheat] 2018 Vol.33(5):1-8
LU Lahu, YANG Bin, ZHANG Ting, ZHANG Wei, YUAN Kai, SHI Xiaofang, PENG Huiru, NI Zhongfu, SUN Qixin [Abstract] ( 305 ) [HTML 43 KB][PDF 954 KB] (136)
2 [Cloning and Expression Analysis of Transcription Factor Tamyb59 in Wheat] 2018 Vol.33(6):1-7
ZHANG Pengyu, LIU Yuxia, CAO Liru, YUAN Zhen, WANG Guorui, WANG Tongchao, YIN Jun, WEI Li [Abstract] ( 291 ) [HTML 57 KB][PDF 1108 KB] (190)
3 [Differential Expression of High Temperature Stress in Anthesis Stage Related Genes of Maize Inbred Lines] 2019 Vol.34(1):1-11
LI Chuan, QIAO Jiangfang, ZHU Weihong, DAI Shutao, HUANG Lu, ZHANG Meiwei, LIU Jingbao [Abstract] ( 251 ) [HTML 68 KB][PDF 1754 KB] (159)
4 [The Identification of Drought Tolerance-related Transcription Factors in Early Developing Tassel of Maize] 2018 Vol.33(4):1-8
WU Yongbo, HAO Zhuanfang, WANG Nan, SONG Jie, ZHOU Yueheng, LIU Bojuan, ZHU Hanyong, DI Hong, WANG Zhenhua, LI Xinhai [Abstract] ( 213 ) [HTML 43 KB][PDF 1110 KB] (148)
5 [Cloning,Prokaryotic Expression and Ployclonal Antibody Preparation of Swine Viperin Gene] 2018 Vol.33(5):16-22
FANG Jianyu, ZHU Wenhao, LI Haili, GUO Xiaocan, BAI Xianxiao, WANG Keling [Abstract] ( 197 ) [HTML 47 KB][PDF 1229 KB] (55)
6 [Effects of Potassium Levels on Storage Root Yield and Nutrient Utilization of Purple Sweet Potato] 2018 Vol.33(5):226-231
ZHAO Fengqin, LIU Qing, DU Zhiyong, SHI Yanxi [Abstract] ( 179 ) [HTML 53 KB][PDF 980 KB] (63)
7 [Cloning and Sequence Analysis of Yak IGF-IR Gene] 2018 Vol.33(4):39-45
LIANG Chunnian, WANG Hongbo, WU Xiaoyun, CHU Min, GUO Xian, YAN Ping [Abstract] ( 176 ) [HTML 38 KB][PDF 2091 KB] (40)
8 [QTL Analysis of Root Number and Root Length in Rice Seedling Stage under Salt and Alkali Stress] 2018 Vol.33(5):9-15
SUO Yining, ZHANG Chunke, YU Qiaoqiao, ZHANG Enyuan, XIE Dongwei, LENG Yue, WANG Liang, SUN Jian [Abstract] ( 168 ) [HTML 46 KB][PDF 1156 KB] (80)
9 [Table of Contents for VOL.34 No.2] 2019 Vol.34(2):0-0
[Abstract] ( 161 ) [HTML 0 KB][PDF 244 KB] (47)
10 [Transcriptomic Analysis of Rice Seedling Responsive to Low Temperature] 2018 Vol.33(5):40-51
ZHU Lin, YUAN Meng, GAO Hongxiu, QU Yue, HE Shenyu, WANG Jian, WANG Shan, WANG Siyu, YANG Ling, ZHANG Zhongchen, JIN Zhengxun [Abstract] ( 154 ) [HTML 55 KB][PDF 1293 KB] (98)
11 [Cloning and Expression Analysis of Auxin Polar Transport PIN Gene 1 (CbPIN1) in Capsella bursa-pastoris] 2019 Vol.34(1):26-32
LIU Xiaozhu, LI Yinfeng [Abstract] ( 153 ) [HTML 47 KB][PDF 1305 KB] (81)
12 [Difference of Nitrogen Response in Different Genotypes of Potato] 2018 Vol.33(5):203-208
JIAO Jiaojiao, WEI Qiaorong, PEI Jianing, GUO Yuxin, TANG Liyang, SHI Ying [Abstract] ( 142 ) [HTML 47 KB][PDF 933 KB] (59)
13 [Bioinformatics Identification of SBP Genes and Expression Profiles in Wheat] 2018 Vol.33(6):8-16
LÜ Liangjie, CHEN Xiyong, HU Mengyun, LIU Yuping, SUN Lijing, MA Le, LI Hui [Abstract] ( 139 ) [HTML 63 KB][PDF 1405 KB] (102)
14 [Studies on the Expression of Phosphodiacylglycerol Acyltransferase (BnPDAT1) in Brassica napus] 2019 Vol.34(1):12-18
TAN Tailong, FENG Tao, LUO Haiyan, PENG Ye, LIU Ruiyang, GUAN Chunyun [Abstract] ( 135 ) [HTML 55 KB][PDF 1114 KB] (92)
15 [Effects of Exogenous γ-aminobutyric Acid on Grain Nitrogen Formation and Yield in Cold-region Japonica Rice under Drought Stress at Booting Stage] 2018 Vol.33(5):209-217
GU Haitao, JIA Yan, ZHANG Bo, SUN Bin, WANG Zhuoqian, ZHAO Hongwei [Abstract] ( 133 ) [HTML 47 KB][PDF 1172 KB] (41)
16 [Effects of Planting Method and Density on the Dry Matter Accumulation, Distribution,Root Yield,and Quality of Fresh Edible Sweet Potatoes] 2018 Vol.33(4):167-174
DUAN Wenxue, WANG Jinli, ZHANG Haiyan, XIE Beitao, WANG Baoqing, ZHANG Liming [Abstract] ( 129 ) [HTML 45 KB][PDF 1022 KB] (42)
17 [Cloning and Expression Analysis of Potassium Channel NtSKOR Gene in Nicotiana tabacum] 2018 Vol.33(5):99-105
ZHUO Wei, CHEN Qian, YANG Shangyu, LI Jiahao, PENG Shuang, WANG Jing, LI Liqin [Abstract] ( 129 ) [HTML 47 KB][PDF 1262 KB] (63)
18 [Cloning and Expression Analysis of GhTGA1 and GhTGA9.2 in Cotton] 2018 Vol.33(5):82-88
ZHAO Zengqiang, LI Xiaoling, ZHANG Xi, ZHANG Wei, LIAN Wenming [Abstract] ( 126 ) [HTML 51 KB][PDF 1237 KB] (87)
19 [Cloning and Expression Analysis of Arginase Gene GhARG1 cDNA from Gossypium hirsutum L.] 2018 Vol.33(4):17-24
WANG Huifei, FENG Xue, ZHANG Yiming, FENG Lifeng, ZHANG Yu, CHEN Guang, SUN Yanxiang [Abstract] ( 123 ) [HTML 47 KB][PDF 1357 KB] (62)
20 [Preparation of Polyclonal Antibody of Maize AGPL2 Protein and Analysis of Its Spatiotemporal Expression Analysis] 2018 Vol.33(6):17-23
LÜ Yanan, YU Guowu, HUANG Yubi [Abstract] ( 123 ) [HTML 50 KB][PDF 1200 KB] (71)
21 [Table of Contents for VOL.33 No.5] 2018 Vol.33(5):0-0
[Abstract] ( 122 ) [HTML 0 KB][PDF 244 KB] (64)
22 [Expression of a Novel Xylanase Gene in Pichia pastoris] 2018 Vol.33(4):126-130
LI Qi, CHENG Lifeng, DUAN Shengwen, FENG Xiangyuan, ZHENG Ke, YANG Qi, LIU Zhiyuan, PENG Yuande [Abstract] ( 120 ) [HTML 45 KB][PDF 1100 KB] (33)
23 [Molecular Characterization and Target Gene Prediction of Plant miR399 Family] 2019 Vol.34(2):1-7
LIU Chao, CHU Honglong, HAN Lihong, DAI Dongqin, CHEN Huanhuan, TANG Lizhou [Abstract] ( 118 ) [HTML 39 KB][PDF 1182 KB] (114)
24 [Mapping of Quantitative Trait Locus and Developing of Closely Linked Markers for Tillering in Foxtail Millet] 2018 Vol.33(6):33-41
DU Xiaofen, WANG Jun, LI Yunfei, WANG Zhilan, YUAN Guobao, DU Guohua, HAN Fang, PENG Jianxiang, ZHANG Wenna, CAI Wei, YUAN Feng, CUI Juduo, GUO Erhu, ZOU Hongfeng, ZHANG Linyi, PENG Shuzhong [Abstract] ( 118 ) [HTML 75 KB][PDF 1011 KB] (47)
25 [The Temporal Spatial Expression of Gibberell in Key Metabolic Enzyme in Upland Cotton] 2018 Vol.33(4):9-16
SHI Jianbin, WANG Ning, ZHOU Hong, XU Qinghua, QIAO Wenqing, YAN Gentu [Abstract] ( 118 ) [HTML 44 KB][PDF 1101 KB] (35)
26 [Effect of Enhanced Ammonium Nutrition on Morphological Characteristics and Dry Matter Accumulation of Cotton Seedlings] 2018 Vol.33(4):204-209
MA Tongtong, CHEN Li, WAN Hualong, LI Jin, LIU Liantao, SUN Hongchun, ZHANG Yongjiang, BAI Zhiying, LI Cundong [Abstract] ( 117 ) [HTML 37 KB][PDF 996 KB] (33)
27 [Impact of Substitution of Green Manure under Different Mixed Cropping Modes to Chemical N Fertilizer on Yield Formation Characters of Double Cropping Rice] 2018 Vol.33(5):218-225
LIU Sichao, TANG Lizhong, LI Chao, YANG Jing, SHI Quan, CHEN Pingping, TU Naimei, YI Zhenxie, ZHOU Wenxin [Abstract] ( 112 ) [HTML 47 KB][PDF 1002 KB] (49)
28 [Cloning and Expression Analysis of Ethylene Receptor Gene SlETR6 in Solanum lycopersicum under Abiotic Stress] 2019 Vol.34(1):19-25
SU Liyan [Abstract] ( 112 ) [HTML 45 KB][PDF 2052 KB] (105)
29 [Effect of Transplanting Period on Growth and Yield of Rice at Different Growth Stages] 2018 Vol.33(4):153-159
WANG Chuankai, NIU Jianhang [Abstract] ( 110 ) [HTML 41 KB][PDF 1483 KB] (60)
Copyright © Editorial Board of ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
Supported by:Beijing Magtech