Editorial Board

Editorial Board of Acta Agriculurae Boreali-Sinica (AABS)
Chairman of editorial board: 
ZHANG Tielong
Members of editorial board
BAI Chen SUN Deling
BANNO KIYOSHI(Japan) SUN Qixin 
CHEN Mingchang SUN Shigang
DI Hongjie(New Zealand)  SUN Yi
DIAO Xianmin SUO Quanyi
DU Xiong Waltram  Second  RavelombolaUSA
FAN Mingshou WANG Wenjie

WANG Yuzhu
FENG Yong WENG LipingNetherlands
GAO Xianbiao WU Changxin
GU Xishu XU Yong
HOU Anhong YAN Wenze
HU Chunsheng YANG RongchangAustralia
HU YuncaiGermany YANG Zhixin
HUANG Zhanjing Zahra JabeenPakistan
LIU Huimin ZHANG Aimin
LIU Xu ZHANG BoUSA
LIU Xuejun ZHANG Gaiping
LU Zhanyuan ZHANG Haiyang
MA Ping ZHANG Jianzhong
MA WujunAustralia ZHANG Sheng
MA Zhiying ZHANG Xinzhong 
PENG Zhengping ZHAO Changping
QIAO Xiongwu ZHAO Jiuran
SHI AinongUSA ZHENG Guoqing
SI BingchengCanada
SONG QijianUSA

Pubdate: 2014-07-01    Viewed: 1765
News More
High impact papers More
Copyright
Links More
QR Code
  • 《Acta Agriculturae Boreali-Sinica》Official Website

  • Wechat Official Account