ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
 
    Home  |  About Journal  |  Editorial Board  |  Instruction  |  Subscribe  |  Download  |  Messages Board  |  Contact Us  |  中文
  Office Online
   Online Submission
   Manuscript Tracking
   Peer Review
   Editor Work
   Editor-in-Chief
   Office Work
 
  Journal Online
   Forthcoming Articles
   Current Issue
   Archive
   Advanced Search
   Email Alert
  
 
  Read Articles
More>>  
 
  Download Articles
More>>  
2019 Vol. 34, No. 4
Published: 28 August 2019

Contents
Crop Genetics·Germplasm Resources·Biotechnology
Tillage and Cultivation·Physiology and Biochemistry
Animal·Husbandry
Resource and Environment·Plant Protection
 
       Contents
0 Table of Contents for VOL.34 No.4
2019 Vol. 34 (4): 0-0 [Abstract] ( 18 ) 全文: HTML   PDF (250 KB)  ( 15 )
       Crop Genetics·Germplasm Resources·Biotechnology
1 Editing Badh2 Gene to Improve the Fragrance of japonica Rice by CRISPR/Cas9 Technology
SUN Huiyu, SONG Jia, WANG Jingguo, LIU Hualong, SUN Jian, MO Tianyu, XU Shanbin, ZHENG Hongliang, ZOU Detang
DOI: 10.7668/hbnxb.201751503
2019 Vol. 34 (4): 1-8 [Abstract] ( 39 ) 全文: HTML   PDF (1217 KB)  ( 29 )
9 Studies on Alternative Splicing Variants of Rice OsHDT703 Gene
ZOU Zhiming, ZOU Haixia, ZHANG Huan, LI Shaobo, WANG Xin, OUYANG Jiexiu
DOI: 10.7668/hbnxb.201751587
2019 Vol. 34 (4): 9-15 [Abstract] ( 35 ) 全文: HTML   PDF (1464 KB)  ( 15 )
16 Genome-wide Association Analysis of Plant Height in Foxtail Millet under Different Photoperiod Conditions
JIA Xiaoping, ZHANG Bo, QUAN Jianzhang, LI Jianfeng, WANG Yongfang, YUAN Xilei
DOI: 10.7668/hbnxb.201750856
2019 Vol. 34 (4): 16-23 [Abstract] ( 17 ) 全文: HTML   PDF (1043 KB)  ( 25 )
24 Cloning, Expression and Subcellular Localization of ZmTOC1a and ZmTOC1b Genes in Maize
CAI Yunting, JIA Li, TUO Haoyuan
DOI: 10.7668/hbnxb.201751601
2019 Vol. 34 (4): 24-31 [Abstract] ( 27 ) 全文: HTML   PDF (1142 KB)  ( 31 )
32 Several Key Factors for Isolating the Glutenin Subunits of Wheat
LI Chunyan, ZHANG Cuimian, CHAI Jianfang, BI Caili, MA Xiuying, ZHAO He, Lü Mengyu, ZHOU Shuo, DONG Fushuang, LIU Yongwei, YANG Fan, WANG Haibo
DOI: 10.7668/hbnxb.201751710
2019 Vol. 34 (4): 32-36 [Abstract] ( 21 ) 全文: HTML   PDF (1056 KB)  ( 11 )
37 Cloning, Sequence Analysis and Prokaryotic Expression of CmWRKY from Castanea mollissima BL
LIU Yufeng, ZHU Tianhui, LIU Yinggao, QIAO Tianmin, LI Shujiang, LONG Xumei, HAN Shan
DOI: 10.7668/hbnxb.201751408
2019 Vol. 34 (4): 37-45 [Abstract] ( 15 ) 全文: HTML   PDF (1765 KB)  ( 24 )
46 Cloning and Expression Analysis of Auxin Response Gene FvIAA17 in Strawberry
SU Liyan
DOI: 10.7668/hbnxb.201751591
2019 Vol. 34 (4): 46-52 [Abstract] ( 14 ) 全文: HTML   PDF (1314 KB)  ( 27 )
53 Analysis of Prickle Development Genes in Eggplant Calyx via Transcriptome Sequencing
QIAN Zongwei, CHEN Haili, CUI Yanling
DOI: 10.7668/hbnxb.201751584
2019 Vol. 34 (4): 53-61 [Abstract] ( 17 ) 全文: HTML   PDF (1353 KB)  ( 11 )
62 The Responses of VHA-c1 Gene in Arabidopsis thaliana to Abiotic Stresses
HAN Xiaodong, GUO Rongqi, GAO Yang, YU Xiumin, SU Jie, ZHANG Ziyi, LI Guojing, WANG Ruigang
DOI: 10.7668/hbnxb.201751690
2019 Vol. 34 (4): 62-66 [Abstract] ( 13 ) 全文: HTML   PDF (988 KB)  ( 19 )
67 Response of Phosphoenolpyruvate Carboxylase(PEPC) Gene to Abiotic Stresses in Foxtail Millet
ZHAO Jinfeng, WANG Gaohong, DU Yanwei, LI Yanfang, WANG Zhenhua, ZHAO Genyou, YU Aili
DOI: 10.7668/hbnxb.201751614
2019 Vol. 34 (4): 67-74 [Abstract] ( 18 ) 全文: HTML   PDF (1471 KB)  ( 8 )
75 Bioinformatics and Expression Analysis of Cytokinin Receptor TaHK1 in Wheat
SUN Lijing, ZHAO Hui, Lü Liangjie, ZHANG Yingjun, HU Mengyun, LIU Qian, LI Hui
DOI: 10.7668/hbnxb.201751552
2019 Vol. 34 (4): 75-82 [Abstract] ( 16 ) 全文: HTML   PDF (1252 KB)  ( 19 )
83 Bioinformatics Analysis of CsamiR399b and Its Target Gene CsUBC24 in Cucumber
CHANG Huaicheng, LUO Weirong, SUN Yongdong, LI Zhenxia, WANG Guangyin
DOI: 10.7668/hbnxb.20190259
2019 Vol. 34 (4): 83-89 [Abstract] ( 20 ) 全文: HTML   PDF (1174 KB)  ( 16 )
90 QTL Mapping and Integration for Pod Number Per Plant in Soybean
YANG Yuhua, BAI Zhiyuan, ZHANG Ruijun, WEI Yichao, WEI Baoguo
DOI: 10.7668/hbnxb.20190125
2019 Vol. 34 (4): 90-95 [Abstract] ( 13 ) 全文: HTML   PDF (932 KB)  ( 10 )
       Tillage and Cultivation·Physiology and Biochemistry
96 Light-response Curves and Yield of Maize in Grain-filling Period
ZHANG Xiangqian, BAI Lanfang, LU Zhanyuan, GUO Xiaoxia, SUN Fengcheng, CHENG Yuchen, JIA Kai, WANG Yufen
DOI: 10.7668/hbnxb.201751096
2019 Vol. 34 (4): 96-103 [Abstract] ( 18 ) 全文: HTML   PDF (1028 KB)  ( 12 )
104 Effects of Environmental Factors on Solar Greenhouse Tomato Yield and Growth Period in Different Planting Dates
ZHANG Xiangmei, QIAO Kai, GAO Yanming, LI Jianshe, HUI Xiang
DOI: 10.7668/hbnxb.201751509
2019 Vol. 34 (4): 104-112 [Abstract] ( 15 ) 全文: HTML   PDF (1039 KB)  ( 9 )
113 Effects of Exogenous Melatonin on Growth,Photosynthesis and Antioxidant System of Sunflower Seedling under Drought Stress
YANG Xinyuan
DOI: 10.7668/hbnxb.201751697
2019 Vol. 34 (4): 113-121 [Abstract] ( 17 ) 全文: HTML   PDF (1336 KB)  ( 8 )
122 Effect of Sowing Date on Endosperm Chalkiness Character of Different Fragrant Rice Varieties in Southern Henan
PENG Bo, YANG Ningning, HE Lulu, KONG Dongyan, LIU Lin, SUN Yanfang, JIANG Yue, PANG Ruihua, LI Jintao, ZHOU Wei, WANG Quanxiu
DOI: 10.7668/hbnxb.201751764
2019 Vol. 34 (4): 122-129 [Abstract] ( 10 ) 全文: HTML   PDF (1275 KB)  ( 11 )
130 Effects of Low Temperature Treatment at Spring Spike Differentiation Stage on Young Ear Fruiting and Physiological Characteristics of Different Wheat Varieties
ZHANG Ziyang, WANG Zhiyu, WANG Bin, WANG Zhiwei, ZHU Qidi, HUO Yunfeng, RU Zhengang, LIU Mingjiu
DOI: 10.7668/hbnxb.20190321
2019 Vol. 34 (4): 130-139 [Abstract] ( 22 ) 全文: HTML   PDF (1288 KB)  ( 12 )
140 Effects of Different Concentrations of Melatonin on Cadmium Accumulation of Nasturtium officinale
HUANG Kewen, LIN Lijin, WANG Jun, LIU Ji, LIU Lei, WANG Ting, LIAO Mingan, REN Wei
DOI: 10.7668/hbnxb.201751500
2019 Vol. 34 (4): 140-147 [Abstract] ( 26 ) 全文: HTML   PDF (974 KB)  ( 12 )
148 Effects of Salinity-alkalinity Stress on Rhizosphere Soil Microbial Quantity and Enzyme Activity of Common Bean
GUO Xiaoxiao, WANG Xuelai, LIANG Haiyun, YU Song, YU Lihe, GUO Wei, FANG Mengying, ZHENG Lina, LI Xin
DOI: 10.7668/hbnxb.201751393
2019 Vol. 34 (4): 148-157 [Abstract] ( 16 ) 全文: HTML   PDF (1060 KB)  ( 19 )
       Resource and Environment·Plant Protection
158 Effects of Straw Returning and Nitrogen Fertilizer on Soil C and N Content and Yield of Rice
WU Lipeng, ZHANG Shirong, LOU Jinhua, WEI Lixing, SUN Zeqiang, LIU Shenglin, DING Xiaodong
DOI: 10.7668/hbnxb.201751345
2019 Vol. 34 (4): 158-166 [Abstract] ( 20 ) 全文: HTML   PDF (977 KB)  ( 23 )
167 Effects of Nitrogen and Potassium Application Rates on Flue-cured Tobacco Growth and Nutrient Uptake in Southern Anhui Province
ZHANG Shuo, SHEN Han, PEI Zhouyang, TANG Chaoqi, CHEN Youhong, ZHANG Jiguang, WANG Xiaolin, ZHANG Shuang, DING Xiaodong, YAN Huifeng
DOI: 10.7668/hbnxb.201751224
2019 Vol. 34 (4): 167-173 [Abstract] ( 11 ) 全文: HTML   PDF (974 KB)  ( 15 )
174 Effects of Interaction Between Nitrogen Application Level and Planting Density on Growth and Yield of Rice at Different Growth Stages
LI Siping, DING Xiaodong, XIANG Dan, ZENG Lusheng, ZHANG Yuxiao, XIE Junrui, HUANG Xincheng, GAO Farui
DOI: 10.7668/hbnxb.201751248
2019 Vol. 34 (4): 174-182 [Abstract] ( 16 ) 全文: HTML   PDF (1078 KB)  ( 8 )
183 Leaf Quality,Nitrogen Uptake and Nitrogen Use Efficiency of Tobacco under Combination of Chemical Nitrogen Fertilizer with Organic Fertilizer
TANG Hong, ZENG Zhangquan, ZHANG Yangzhu, LI Xiangyang, WANG Jianwei, LIU Lunpei, YAN Hongguang
DOI: 10.7668/hbnxb.201751264
2019 Vol. 34 (4): 183-191 [Abstract] ( 14 ) 全文: HTML   PDF (953 KB)  ( 13 )
192 The Response of Spring Peanut to Nitrogen, Phosphorus and Potassium in Eastern Hebei Province
ZHAO Yingjie, LIU Jianling, ZHANG Yuebo, LIU Shue, SUN Haijun
DOI: 10.7668/hbnxb.201751749
2019 Vol. 34 (4): 192-198 [Abstract] ( 14 ) 全文: HTML   PDF (953 KB)  ( 14 )
199 Effects of Carbonaceous Materials on Soil Physical and Chemical Properties of Soda Saline Soil in Northern Shanxi
GUO Junling, JIN Hui, WANG Yongliang, GUO Caixia, YANG Zhiping
DOI: 10.7668/hbnxb.201751724
2019 Vol. 34 (4): 199-207 [Abstract] ( 39 ) 全文: HTML   PDF (1235 KB)  ( 8 )
208 Detection and Analysis of Millet Seeds with Aphelenchoides besseyi
SONG Zhenjun, LI Zhiyong, WANG Yongfang, QUAN Jianzhang, MA Jifang, BAI Hui, DONG Zhiping
DOI: 10.7668/hbnxb.201751613
2019 Vol. 34 (4): 208-216 [Abstract] ( 13 ) 全文: HTML   PDF (1569 KB)  ( 9 )
217 Response of Enzyme Activities and Growth Vigoron of Walnut to Jugladis Canker Stress
FENG Lei, GENG Zengchao, XU Wanli, XUE Quanhong, SUN Ningchuan, GU Yuzhong, TANG Guangmu
DOI: 10.7668/hbnxb.201751454
2019 Vol. 34 (4): 217-222 [Abstract] ( 10 ) 全文: HTML   PDF (1013 KB)  ( 22 )
       Animal·Husbandry
223 Isolation, Identification, Tissue Expression and Bioinformatics Analysis of BMP4 Gene from Binlangjiang Buffalo
GUO Wenbo, HA Fu, JIANG Mingxing, ZHANG Zifang, QIAN Lindong, BAO Zhipeng, MIAO Yongwang
DOI: 10.7668/hbnxb.201751553
2019 Vol. 34 (4): 223-230 [Abstract] ( 21 ) 全文: HTML   PDF (1441 KB)  ( 12 )
231 SNPs Detection of IGF-1R Gene and Its Association with Growth Traits in Mink
SONG Shanshan, LIU Zongyue, CONG Bo, LIU Linling, SONG Xingchao, PENG Yinghua
DOI: 10.7668/hbnxb.201751337
2019 Vol. 34 (4): 231-238 [Abstract] ( 24 ) 全文: HTML   PDF (1256 KB)  ( 10 )
  Paper Search
 
  Adv Search
 
  News
More>>  
 
  Download
More>>  
 
  Links
caas
More>>  
Copyright © Editorial Board of ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
Supported by:Beijing Magtech