ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
 
    Home  |  About Journal  |  Editorial Board  |  Instruction  |  Subscribe  |  Download  |  Messages Board  |  Contact Us  |  中文
  Office Online
   Online Submission
   Manuscript Tracking
   Peer Review
   Editor Work
   Editor-in-Chief
   Office Work
 
  Journal Online
   Forthcoming Articles
   Current Issue
   Archive
   Advanced Search
   Email Alert
  
 
  Read Articles
More>>  
 
  Download Articles
More>>  
2020 Vol. 35, No. 1
Published: 28 February 2020

Contents
Crop Genetics·Germplasm Resources·Biotechnology
Tillage and Cultivation·Physiology and Biochemistry
Animal·Husbandry
Resource and Environment·Plant Protection
 
       Contents
0 Table of Contents for VOL.35 No.1
2020 Vol. 35 (1): 0-0 [Abstract] ( 11 ) 全文: HTML   PDF (243 KB)  ( 10 )
       Crop Genetics·Germplasm Resources·Biotechnology
1 Molecular Cloning and Functional Analysis of Nuclease Gene AtCaN2 in Arabidopsis thaliana
GUO Kunyuan, ZHANG Xinxin
DOI: 10.7668/hbnxb.20190376
2020 Vol. 35 (1): 1-7 [Abstract] ( 38 ) 全文: HTML   PDF (1259 KB)  ( 25 )
8 Transcriptome and Metabolome Analysis to Reveal the Mechanisms Responding to High Temperature Stress in Anthesis Stage of Maize
LI Chuan, QIAO Jiangfang, HUANG Lu, ZHANG Meiwei, ZHANG Panpan, NIU Jun, LIU Jingbao
DOI: 10.7668/hbnxb.20190649
2020 Vol. 35 (1): 8-21 [Abstract] ( 24 ) 全文: HTML   PDF (1165 KB)  ( 24 )
22 Cloning and Expression Analysis of SiHd3a Gene in Foxtail Millet
JIA Xiaoping, SANG Luman, WANG Zhenshan, ZHAO Yuan, ZHANG Xiaomei, LI Jianfeng, ZHANG Bo, ZHOU Junchao
DOI: 10.7668/hbnxb.20190592
2020 Vol. 35 (1): 22-28 [Abstract] ( 18 ) 全文: HTML   PDF (1395 KB)  ( 24 )
29 Cloning and Expression Analysis of a Cotton Pigment Gland Formation Related Gene GhNAC201
ZHANG Xi, QIAN Yuyuan, LIU Yi, WANG Guang, SONG Shijia, LI Xiaofei, MI Huanfang, CUI Shufang, LI Junlan
DOI: 10.7668/hbnxb.20190587
2020 Vol. 35 (1): 29-35 [Abstract] ( 16 ) 全文: HTML   PDF (1125 KB)  ( 12 )
36 Transcriptome Analysis on Transcription Factors of Haloxylon ammodendron under Drought Stress and Rehydration Treatment
HE Jiangfeng, WANG Liwei, FANG Yongyu, WANG Yunhua, WANG Chao, LIU Hongkui
DOI: 10.7668/hbnxb.20190513
2020 Vol. 35 (1): 36-43 [Abstract] ( 15 ) 全文: HTML   PDF (1128 KB)  ( 8 )
44 Construction and Validation of Arabidopsis ALB3 Gene Editing Vector Based on Cas9-Free
MA Mingsai, BU Lianghao, CHEN Ziyin, HUANG Jialing, OUYANG Lejun, LI Limei, WANG Yutao
DOI: 10.7668/hbnxb.20190304
2020 Vol. 35 (1): 44-50 [Abstract] ( 9 ) 全文: HTML   PDF (1350 KB)  ( 8 )
51 Expression Pattern of ERD Genes in Maize and Drought Resistance Analysis of ZmERD6 Gene
LIU Songtao, CAO Wenmei, ZHENG Beibei, ZHAO Wei
DOI: 10.7668/hbnxb.20190812
2020 Vol. 35 (1): 51-56 [Abstract] ( 10 ) 全文: HTML   PDF (1162 KB)  ( 6 )
57 Identification and Expression Analysis of Grape HXK Gene Family
WANG Pingping, HUO Jianqiang, LIU Tao, LIANG Guoping, MAO Juan
DOI: 10.7668/hbnxb.20190242
2020 Vol. 35 (1): 57-64 [Abstract] ( 19 ) 全文: HTML   PDF (1090 KB)  ( 16 )
65 Genetic Analysis of Maize Dwarf Mutant K125d
SHI Haichun, CHEN Li, LI Kaibing, YU Xuejie, YUAN Jichao, QUBI Wuhe, KE Yongpei
DOI: 10.7668/hbnxb.20190244
2020 Vol. 35 (1): 65-72 [Abstract] ( 16 ) 全文: HTML   PDF (1044 KB)  ( 7 )
       Tillage and Cultivation·Physiology and Biochemistry
73 Physiological Responses of Different Peanut Varieties to Acid Stress at Seedling Stage
LU Ya, WANG Chunxiao, WANG Lili, YU Tianyi, ZHENG Yongmei, WU Zhengfeng, LI Lin, WANG Caibin
DOI: 10.7668/hbnxb.20190535
2020 Vol. 35 (1): 73-80 [Abstract] ( 10 ) 全文: HTML   PDF (956 KB)  ( 17 )
81 Effects of Cadmium on Growth and Some Physiological of Oriental Melon Seedlings
WANG Zhiwei, LI Han, LIANG Shaohua, CHU Xiao, SUN Xiaowu
DOI: 10.7668/hbnxb.20190467
2020 Vol. 35 (1): 81-88 [Abstract] ( 12 ) 全文: HTML   PDF (1008 KB)  ( 18 )
89 Receptivity and Senescence of Maize Silks under High Stand Density
LIN Shan, ZHANG Li, WU Gong, CHEN Xianmin, ZHAO Xue, SHEN Si, LIANG Xiaogui, ZHOU Shunli
DOI: 10.7668/hbnxb.20190106
2020 Vol. 35 (1): 89-95 [Abstract] ( 14 ) 全文: HTML   PDF (1313 KB)  ( 16 )
96 Response by Planting Density on Yield Contribution of Different Organ to the Whole Plant in Silage Maize
SUN Jiying, GAO Julin, WANG Zhigang, YU Xiaofang, BAO Haizhu, HU Shuping, LIU Jian, BAI Yunlong, YAN Dong
DOI: 10.7668/hbnxb.20190398
2020 Vol. 35 (1): 96-105 [Abstract] ( 8 ) 全文: HTML   PDF (1215 KB)  ( 4 )
       Resource and Environment·Plant Protection
106 Effect of Long-term Successive Fertilization on Soil Nutrients and Fertilizer Contribution Rate
LIU Yan, SUN Wentao, XING Yuehua, CAI Guangxing
DOI: 10.7668/hbnxb.20190306
2020 Vol. 35 (1): 106-113 [Abstract] ( 4 ) 全文: HTML   PDF (1178 KB)  ( 7 )
114 Effect of Soil Amendments Application on Rice Yield and Nitrogen Fertilizer Utilization in Mid-season-rice-ratoon-rice System
HU Zhihua, XU Xiaolin, LI Daming, LIU Kailou, YU Xichu, YE Huicai, HU Huiwen
DOI: 10.7668/hbnxb.20190334
2020 Vol. 35 (1): 114-121 [Abstract] ( 12 ) 全文: HTML   PDF (961 KB)  ( 4 )
122 Effects of Nitrogen Fertilizer and Density on Yield and Quality of Fresh Edible Type Sweetpotato
LIU Ming, LI Hongmin, ZHANG Aijun, CHEN Xiaoguang, JIN Rong, JIANG Wei, TANG Zhonghou
DOI: 10.7668/hbnxb.20190278
2020 Vol. 35 (1): 122-130 [Abstract] ( 19 ) 全文: HTML   PDF (946 KB)  ( 12 )
131 Genotypic Difference and Characteristic Analysis of Nitrogen Response in Chinese Cabbage
CHEN Yanan, Lü Xiaohui, DING Qian, ZHENG Han, YANG Ning, SONG Qingqing, WANG Junfeng, LI Jingjuan, GAO Jianwei
DOI: 10.7668/hbnxb.20190185
2020 Vol. 35 (1): 131-140 [Abstract] ( 12 ) 全文: HTML   PDF (992 KB)  ( 3 )
141 Effects of Nitrogen and Potassium Reduction on Yield and Photosynthetic Characteristics of Double Cropping Rice by Astragalus sinicus and Late Rice Straw Returning
HU Kexin, LUO Zunchang, DONG Chunhua, SUN Mei, HONG Xi, XIE Yi, ZHOU Xuan, LIU Jie, SUN Geng
DOI: 10.7668/hbnxb.20190303
2020 Vol. 35 (1): 141-148 [Abstract] ( 10 ) 全文: HTML   PDF (1132 KB)  ( 17 )
149 Effects of Biochar Addition on Yield and Water Use Efficiency of Winter Wheat under Different Irrigation Conditions
DONG Fei, YAN Qiuyan, DUAN Zengqiang, LI Feng, LU Jinxiu, YANG Feng, LI Xun, WANG Miao, JIA Yaqin
DOI: 10.7668/hbnxb.20190377
2020 Vol. 35 (1): 149-157 [Abstract] ( 37 ) 全文: HTML   PDF (1095 KB)  ( 15 )
158 Effects of Planting Patterns and Nitrogen Application Rates on Agronomic Traits and Yield of Potato in Mountainous Areas of Southern Ningxia
CAI Ming, HE Jinhong, YANG Yaya, WU Na, LIU Jili
DOI: 10.7668/hbnxb.20190187
2020 Vol. 35 (1): 158-167 [Abstract] ( 7 ) 全文: HTML   PDF (1047 KB)  ( 2 )
168 The Role of Arabidopsis thaliana AT2G43030 and AT1G66240 Genes in the Herbicidal Process of 4-hydroxy-3-methoxy Cinnamic Acid Ethyl
WANG Wen, JIN Liyu, ZHANG Lihui
DOI: 10.7668/hbnxb.20190170
2020 Vol. 35 (1): 168-174 [Abstract] ( 10 ) 全文: HTML   PDF (1178 KB)  ( 1 )
175 Molecular Detection and Partial Genome Sequence Analysis of Tomato spotted wilt virus Infected Chrysanthemum in Beijing
JIN Fengmei, SONG Jian, XUE Jun, CHEN Dongliang, WANG Shu, ZHANG Yue, SUN Haibo
DOI: 10.7668/hbnxb.20190379
2020 Vol. 35 (1): 175-184 [Abstract] ( 7 ) 全文: HTML   PDF (1317 KB)  ( 1 )
185 Molecular Detection and Analysis of Main Viruses of Tomato in China
CHEN Lida, SHI Yanxia, XIE Xuewen, CAO Jinqiang, CHAI Ali, LI Baoju
DOI: 10.7668/hbnxb.20190230
2020 Vol. 35 (1): 185-193 [Abstract] ( 10 ) 全文: HTML   PDF (1150 KB)  ( 6 )
194 Effects of Continuous Cropping of Greenhouse Cucumber on Soil Fungal Abundance and Community Structure Province
LI Yujiao, LIU Xing, WU Dafu, CHEN Bihua, REN Xiujuan, TANG Jiao
DOI: 10.7668/hbnxb.20190712
2020 Vol. 35 (1): 194-204 [Abstract] ( 12 ) 全文: HTML   PDF (1039 KB)  ( 10 )
205 Genome-wide Association Study for Sclerotinia sclerotiorum Resistance of Soybean
ZHANG Yu, Francois Belzile
DOI: 10.7668/hbnxb.20190364
2020 Vol. 35 (1): 205-213 [Abstract] ( 7 ) 全文: HTML   PDF (1223 KB)  ( 1 )
214 Identified and Candidate Gene Analysis of a White Stripe Leaf Mutant wsl2 in Foxtail Millet
WANG Qiulan, WANG Zhilan, HAN Fang, DU Xiaofen, LIAN Shichao, HAN Kangni, ZHOU Xue, LI Huijuan, ZHANG Linyi, WANG Jun, GUO Erhu
DOI: 10.7668/hbnxb.20190654
2020 Vol. 35 (1): 214-221 [Abstract] ( 8 ) 全文: HTML   PDF (1054 KB)  ( 5 )
       Animal·Husbandry
222 Cloning of ACTA1 Gene Promoter Region and Correlation Analysis Between DNA Methylation and Tissue Expression in Yak
YANG Qin, CHAI Zhixin, WANG Jikun, WANG Hui, ZHONG Jincheng
DOI: 10.7668/hbnxb.20190124
2020 Vol. 35 (1): 222-229 [Abstract] ( 11 ) 全文: HTML   PDF (1465 KB)  ( 7 )
230 Cloning of TB-RBP Gene and Expression in Testis in Yak and Yak-cattle
CHAI Zhixin, WANG Hui, WANG Jikun, WANG Jiabo, ZHONG Jincheng
DOI: 10.7668/hbnxb.20190277
2020 Vol. 35 (1): 230-238 [Abstract] ( 7 ) 全文: HTML   PDF (1366 KB)  ( 10 )
  Paper Search
 
  Adv Search
 
  News
More>>  
 
  Download
More>>  
 
  Links
caas
More>>  
Copyright © Editorial Board of ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
Supported by:Beijing Magtech