ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
 
    Home  |  About Journal  |  Editorial Board  |  Instruction  |  Subscribe  |  Download  |  Messages Board  |  Contact Us  |  中文
  Office Online
   Online Submission
   Manuscript Tracking
   Peer Review
   Editor Work
   Editor-in-Chief
   Office Work
 
  Journal Online
   Forthcoming Articles
   Current Issue
   Archive
   Advanced Search
   Email Alert
  
 
  Read Articles
More>>  
 
  Download Articles
More>>  
2019 Vol. 34, No. 3
Published: 28 June 2019

Contents
Crop Genetics·Germplasm Resources·Biotechnology
Tillage and Cultivation·Physiology and Biochemistry
Animal·Husbandry
Resource and Environment·Plant Protection
 
       Contents
0 Table of Contents for VOL.34 No.3
2019 Vol. 34 (3): 0-0 [Abstract] ( 9 ) 全文: HTML   PDF (253 KB)  ( 22 )
       Crop Genetics·Germplasm Resources·Biotechnology
1 Cloning and Functional Analysis of Cold Response Factor VcICE1 in Blueberry
SONG Yang, LIU Hongdi, WANG Haibo, ZHANG Hongjun, LIU Fengzhi
DOI: 10.7668/hbnxb.201751537
2019 Vol. 34 (3): 1-8 [Abstract] ( 37 ) 全文: HTML   PDF (1310 KB)  ( 40 )
9 Expression and Regulation Analysis of GhTFL1b Gene in Upland Cotton
ZHANG Xiaohong, WANG Hantao, WANG Congcong, ZHANG Fangfang, DENG Yan, WEI Hengling, HU Genhai
DOI: 10.7668/hbnxb.201751715
2019 Vol. 34 (3): 9-15 [Abstract] ( 15 ) 全文: HTML   PDF (1115 KB)  ( 26 )
16 Cloning,Bioinformatics and Expression Analysis of FvARF5 Gene in Strawberry
SU Liyan
DOI: 10.7668/hbnxb.201751324
2019 Vol. 34 (3): 16-22 [Abstract] ( 15 ) 全文: HTML   PDF (1552 KB)  ( 26 )
23 Subcellular Localization and Expression Analysis of CiATAF1 Gene in Caragana intermedia
WANG Yanfei, HONG Geriqiqige, WANG Guangxia, WANG Ruigang, LI Guojing
DOI: 10.7668/hbnxb.201751243
2019 Vol. 34 (3): 23-30 [Abstract] ( 5 ) 全文: HTML   PDF (1520 KB)  ( 10 )
31 Cloning and Bioinformatics Analysis of StNF-Y Nuclear Transcription Factor Gene in Potato
SHI Li, WU Yaru, WANG Xiaojuan, CHANG Yannan, PANG Pengxiang, GAO Gang
DOI: 10.7668/hbnxb.201751585
2019 Vol. 34 (3): 31-37 [Abstract] ( 15 ) 全文: HTML   PDF (1194 KB)  ( 9 )
38 Construction and Induced Expression of Prokaryotic Expression Vector of T1084 Deletion and Substitution Mutations in NtTkr Tail of Nicotiana tabacum
TONG Wenyan, HU Mengke, XU Linna, QIAO Huicong, LI Fen
DOI: 10.7668/hbnxb.201751346
2019 Vol. 34 (3): 38-42 [Abstract] ( 10 ) 全文: HTML   PDF (1141 KB)  ( 8 )
43 Cloning,Expression Analysis and Vector Construction of CkCDPK Gene from Caragana korshinskii
JIA Huili, GUO Jicheng, WU Xinming, WANG Yunqi, LIU Jianning, FANG Zhihong, SHI Yonghong, DONG Kuanhu
DOI: 10.7668/hbnxb.201751471
2019 Vol. 34 (3): 43-51 [Abstract] ( 9 ) 全文: HTML   PDF (1496 KB)  ( 11 )
52 Formation of Flesh Texture and Adhesion and Expression Analysis of Related Genes in Peach Fruit
HAN Qing, CAO Ke, ZHU Gengrui, FANG Weichao, CHEN Changwen, WANG Xinwei, LIU Kuozhan, YOU Shuanghong, WANG Lirong
DOI: 10.7668/hbnxb.201751738
2019 Vol. 34 (3): 52-58 [Abstract] ( 9 ) 全文: HTML   PDF (1074 KB)  ( 20 )
59 Cloning,Identification,Sequence Analysis and Spatio-temporal Expression Characteristics of Rs Gene in Kyoho Grape
CUI Tengfei, WANG Chen, TAN Hongyu, JIA Haifeng, BAI Yunhe, WANG Wenran, FANG Jinggui
DOI: 10.7668/hbnxb.201751391
2019 Vol. 34 (3): 59-67 [Abstract] ( 13 ) 全文: HTML   PDF (1485 KB)  ( 11 )
68 Development of Novel SSR Markers on Wheat Chromosome 2B
LI Xiaojun, XU Xin, ZHANG Ziyang, LIU Mingjiu, RU Zhengang
DOI: 10.7668/hbnxb.201751761
2019 Vol. 34 (3): 68-74 [Abstract] ( 10 ) 全文: HTML   PDF (938 KB)  ( 14 )
75 Genetic Diversity of HMW-GS and Its Relationship with Quality of Wheat Germplasms from Different Regions
ZHANG Ziyang, JIANG Xiaoling, WANG Zhiyu, ZHU Qidi, LIU Mingjiu, RU Zhengang
DOI: 10.7668/hbnxb.201751750
2019 Vol. 34 (3): 75-81 [Abstract] ( 8 ) 全文: HTML   PDF (950 KB)  ( 15 )
82 Structure Characteristics and Prokaryotic Expression Analysis of Soybean Glyma08g11030 Gene
WANG Ping, YU Yuehua, BAI Yucui, WAN Huina, NI Zhiyong
DOI: 10.7668/hbnxb.201751473
2019 Vol. 34 (3): 82-88 [Abstract] ( 11 ) 全文: HTML   PDF (1460 KB)  ( 10 )
89 Development and Application of Gene Markers in the Exogenous Chromosome Segment of Chinese Cabbage-Cabbage Translation Lines
SU Jianhui, ZHANG Leqiang, WANG Ruying, WANG Yanhua, ZHANG Weiwei, MA Cong, XUAN Shuxin, SHEN Shuxing
DOI: 10.7668/hbnxb.201751153
2019 Vol. 34 (3): 89-95 [Abstract] ( 4 ) 全文: HTML   PDF (1628 KB)  ( 10 )
       Tillage and Cultivation·Physiology and Biochemistry
96 A Study on Grain Filling Characteristics and Yield in Different Wheat Varieties
JIANG Lina, ZHANG Yawen, ZHU Yalin, ZHAO Lingxiao
DOI: 10.7668/hbnxb.201751302
2019 Vol. 34 (3): 96-101 [Abstract] ( 11 ) 全文: HTML   PDF (1024 KB)  ( 24 )
102 Effects of Drought Stress on Photosynthesis and Chlorophyll Fluorescence Characteristics of Summer Maize
XIA Lu, ZHAO Rui, WANG Yizhen, JIN Haiyan, WU Xidong, GE Junzhu, ZANG Fengyan, LI Zifang, WANG Jinlong
DOI: 10.7668/hbnxb.201751385
2019 Vol. 34 (3): 102-110 [Abstract] ( 6 ) 全文: HTML   PDF (1221 KB)  ( 34 )
111 Effects of Calcium Application on Peanut Yield and Physiological Characteristics under Different Planting Patterns
LIN Songming, ZHANG Zheng, NAN Zhenwu, MENG Weiwei, LI Lin, GUO Feng, WAN Shubo
DOI: 10.7668/hbnxb.201751319
2019 Vol. 34 (3): 111-118 [Abstract] ( 13 ) 全文: HTML   PDF (1100 KB)  ( 4 )
119 Effects of Brassinolide on Seed Germination and Seedling Physiology of Maize under Low Temperature Stress
SUN Yujun, WU Yue, MA Dezhi, LÜ Jinying, HE Yunhan, GONG Lei, LIU Zhe, GAO Lidan, LI Na, YAN Dong, ZHU Jinghuan, YANG Deguang
DOI: 10.7668/hbnxb.201751362
2019 Vol. 34 (3): 119-128 [Abstract] ( 8 ) 全文: HTML   PDF (1115 KB)  ( 28 )
129 Effect of Melatonin on Rice Seedling Growth under Submergence Stress
CHEN Dong, LI Qiang, PENG Yan, WU Tianhao, ZHANG Xiuli, DONG Jiayu, MAO Bigang, ZHAO Bingran
DOI: 10.7668/hbnxb.201751428
2019 Vol. 34 (3): 129-136 [Abstract] ( 9 ) 全文: HTML   PDF (1257 KB)  ( 21 )
       Resource and Environment·Plant Protection
137 Effects of Different Soil Tillage Systems on Dry Matter Accumulation and Yield of Rice in Double Cropping Rice Field
TANG Haiming, LI Chao, XIAO Xiaoping, TANG Wenguang, GUO Lijun, CHENG Kaikai, PAN Xiaochen, WANG Ke, SUN Geng
DOI: 10.7668/hbnxb.201751185
2019 Vol. 34 (3): 137-146 [Abstract] ( 7 ) 全文: HTML   PDF (1048 KB)  ( 24 )
147 Effects of Different Planting Modes on Nitrogen Uptake and Accumulation of Late Rice under Water-saving Conditions
ZHOU Wentao, LONG Wenfei, DAI Wei, FU Zhiqiang
DOI: 10.7668/hbnxb.201751069
2019 Vol. 34 (3): 147-154 [Abstract] ( 11 ) 全文: HTML   PDF (940 KB)  ( 10 )
155 Effects of Different Nitrogen Application Patterns on Leaf Physiological Characteristics and Grain Yield of Double Cropping Rice
XU Yilan, FU Aibin, LIU Tangxing
DOI: 10.7668/hbnxb.201751226
2019 Vol. 34 (3): 155-163 [Abstract] ( 5 ) 全文: HTML   PDF (1511 KB)  ( 13 )
164 Effects of Nitrogen Fertilizer Management Pattern and Planting Density on Yield and Diseases of Summer Corn in Southwest China
LEI En, GENG Yongke, CHEN Lufa, YANG Yongbing, WANG Yuedong, TANG Qiyuan
DOI: 10.7668/hbnxb.201751125
2019 Vol. 34 (3): 164-172 [Abstract] ( 11 ) 全文: HTML   PDF (1136 KB)  ( 19 )
173 The Response of Potassium Forms to Long-term Located Fertilization in Black Soil
DU Yan, WANG Tianye, WU Yangsheng, GAO Qiang, GAO Yunhang, LIU Shuxia
DOI: 10.7668/hbnxb.201750976
2019 Vol. 34 (3): 173-179 [Abstract] ( 5 ) 全文: HTML   PDF (963 KB)  ( 2 )
180 Effects of Saline-alkali Land Improver and Fertilizer on Soil pH and Maize Growth and Development
DU Kangrui, DUAN Ximing, ZHAO Jinzhong, HU Xiaofang, JIA Junxian, ZHANG Jiangang, ZHANG Yongpo, YUE Aiqin, DU Weijun
DOI: 10.7668/hbnxb.201751586
2019 Vol. 34 (3): 180-185 [Abstract] ( 10 ) 全文: HTML   PDF (941 KB)  ( 15 )
186 Cloning and Bioinformatics Analysis of Elastinolytic Metalloproteinase Gene from Puccinia helianthi Schw
LI Xinchun, SONG Yang, LU Yan, JING Lan
DOI: 10.7668/hbnxb.201751261
2019 Vol. 34 (3): 186-193 [Abstract] ( 2 ) 全文: HTML   PDF (1598 KB)  ( 5 )
194 Comparative Transcriptome Analysis of Phytophthora blight Resistance of Pepper at Seedling Stage
LEI Yang, CHENG Yan, QIAO Ning, JIAO Yansheng, MIAO Ruyi, YANG Yuhua
DOI: 10.7668/hbnxb.201751450
2019 Vol. 34 (3): 194-202 [Abstract] ( 13 ) 全文: HTML   PDF (1068 KB)  ( 10 )
203 Mapping of Clubroot Resistance Gene and Developing Linkage Markers in Brassica rapa L. ssp. pekinensis
WANG Chaonan, ZHANG Bin, ZHANG Hong, WEN Juanjuan, WANG Tao
DOI: 10.7668/hbnxb.201751417
2019 Vol. 34 (3): 203-208 [Abstract] ( 7 ) 全文: HTML   PDF (1136 KB)  ( 6 )
209 Extraction Method of Total Protein from Trichothecium roseum Suitable for Proteomic Analysis
WANG Peng, WANG Junjie, LI Zhenbiao
DOI: 10.7668/hbnxb.201751366
2019 Vol. 34 (3): 209-216 [Abstract] ( 7 ) 全文: HTML   PDF (1200 KB)  ( 12 )
       Animal·Husbandry
217 Development of a IPMA Method Applicable for Screening mAb Targeting PRRSV
YANG Yanyan, QIAO Songlin, LI Rui, GUO Junqing, LI Qingmei, TENG Man, WANG Li, ZHAO Dong, LI Xuewu, DENG Ruiguang, ZHANG Gaiping
DOI: 10.7668/hbnxb.20190199
2019 Vol. 34 (3): 217-223 [Abstract] ( 11 ) 全文: HTML   PDF (1010 KB)  ( 9 )
224 Molecular Characterization and Tissue Expression Analysis of HCRT and HCRTR2 Genes in Goose
OUYANG Qingyuan, LIANG Jinmin, WANG Yushi, GAN Xiang, HU Shenqiang, WANG Jiwen
DOI: 10.7668/hbnxb.201751344
2019 Vol. 34 (3): 224-231 [Abstract] ( 13 ) 全文: HTML   PDF (1450 KB)  ( 11 )
232 Cloning of Goat FGF9 Gene and Its Expression Pattern in Myoblast Differentiation
HUANG Kai, LIN Yaqiu, ZHU Jiangjiang, MA Jieqiong, WANG Yong
DOI: 10.7668/hbnxb.201751384
2019 Vol. 34 (3): 232-238 [Abstract] ( 25 ) 全文: HTML   PDF (1146 KB)  ( 20 )
  Paper Search
 
  Adv Search
 
  News
More>>  
 
  Download
More>>  
 
  Links
caas
More>>  
Copyright © Editorial Board of ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
Supported by:Beijing Magtech