ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
 
    Home  |  About Journal  |  Editorial Board  |  Instruction  |  Subscribe  |  Download  |  Messages Board  |  Contact Us  |  中文
  Office Online
   Online Submission
   Manuscript Tracking
   Peer Review
   Editor Work
   Editor-in-Chief
   Office Work
 
  Journal Online
   Forthcoming Articles
   Current Issue
   Archive
   Advanced Search
   Email Alert
  
 
  Read Articles
More>>  
 
  Download Articles
More>>  
2018 Vol. 33, No. 1
Published: 28 February 2018

 
0 Table of Contents for VOL.33 No.1
2018 Vol. 33 (1): 0-0 [Abstract] ( 35 ) HTML (1 KB)  PDF (254 KB)  ( 22 )
1 Cloning,Expression and Promoter Analysis of Polypeptide Release Factor OseRF1-3 Gene from Rice
TANG Yuehui, BAO Xinxin, LIU Kun, ZHANG Huicong, WANG Shuang, ZHAO Junwei, LOU Huimin, WANG Qing, LIANG Jing, QIAO Rong, LI Chengwei
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.001
2018 Vol. 33 (1): 1-6 [Abstract] ( 59 ) HTML (1 KB)  PDF (1512 KB)  ( 141 )
7 Cloning and Expression Analysis of Cold Response Gene GhJAZ1 from Gossypium hirsutum L.
CAI Xiao, ZHEN Junbo, JIANG Zhenxing, LIU Linlin, LIU Di, ZHANG Jianhong, TIAN Haiyan, ZHANG Xiangyun, CHI Jina
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.002
2018 Vol. 33 (1): 7-13 [Abstract] ( 60 ) HTML (1 KB)  PDF (1299 KB)  ( 78 )
14 Cloning and Sequence Analysis of RcDELLA Gene in Castor
LI Wei, LI Guorui, HUANG Fenglan, CONG Anqi, LI Xiaochen, BAI Yingjun, LI Mengjian, CHEN Yongsheng
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.003
2018 Vol. 33 (1): 14-19 [Abstract] ( 48 ) HTML (1 KB)  PDF (1374 KB)  ( 63 )
20 Location and Resistance Analysis of Stripe Rust Resistance Gene YrCH7056 in Adult Plant Stage of Wheat
ZHU Yan, QIAO Linyi, ZHANG Xiaojun, LI Xin, YANG Zujun, GUO Huijuan, WANG Changbiao, CHANG Zhijian
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.004
2018 Vol. 33 (1): 20-24 [Abstract] ( 41 ) HTML (1 KB)  PDF (1077 KB)  ( 30 )
25 The Cloning and Haplotype Analysis of MAP30 Promoter in Bitter Gourd
LIU Ziji, ZHU Jie, NIU Yu, YANG Yan
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.005
2018 Vol. 33 (1): 25-32 [Abstract] ( 36 ) HTML (1 KB)  PDF (1670 KB)  ( 14 )
33 Cloning of Antibacterial Peptide Gene and Auto-induction Expressing of Recombinant Proteins from Bombyx mori
XIE Kun, WANG Jing, WANG Lixian, ZHU Lingming, YIN Jianhua, YE Qingxia, SUN Yan
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.006
2018 Vol. 33 (1): 33-38 [Abstract] ( 39 ) HTML (1 KB)  PDF (1413 KB)  ( 11 )
39 Cloning of OsGPRP Family Genes and Their Responses to Abiotic Stresses in Rice
WU Weiwei, TONG Puguo, WANG Xin, YAN Xin, LI Shaobo, OUYANG Jiexiu
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.007
2018 Vol. 33 (1): 39-44 [Abstract] ( 40 ) HTML (1 KB)  PDF (1194 KB)  ( 63 )
45 Bioinformatics and Expression Analysis of Glutathione S-transferase Gene in Rhizoctonia solani AG1-IA
ZHANG Yunhuan, ZHENG Wenbo, ZHAO Mei, WANG Chenjiaozi, ZHOU Erxun, SHU Canwei
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.008
2018 Vol. 33 (1): 45-51 [Abstract] ( 43 ) HTML (1 KB)  PDF (1172 KB)  ( 29 )
52 Bioinformatics Analysis of ZmUdt1 Gene in Maize Tapetum Development
GAO Song, LÜ Qingxue, HE Huan, ZHANG Jianxin, ZHANG Zhijun, SONG Guangshu, LIU Wei
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.009
2018 Vol. 33 (1): 52-59 [Abstract] ( 46 ) HTML (1 KB)  PDF (1284 KB)  ( 22 )
60 Correlation Analysis of Maize Leaf Angle with Genome-wide Association Analysis
SUN Jiao, ZHAO Meiai, PAN Shunxiang, PEI Yuhe, GUO Xinmei, SONG Xiyun
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.010
2018 Vol. 33 (1): 60-64 [Abstract] ( 40 ) HTML (1 KB)  PDF (1111 KB)  ( 26 )
65 Cloning Male Sterility Gene on Chromosome 6 of Foxtail Millet
JIA Xiaoping, YUAN Xilei, LU Ping, HOU Dianyun, DAI Lingfeng
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.011
2018 Vol. 33 (1): 65-70 [Abstract] ( 40 ) HTML (1 KB)  PDF (1536 KB)  ( 15 )
71 Using RNAi to Study the Function of Up Regulation of EST Expression in Cotton SSH Library
YIN Guo, LU Zhengying, LI Shiyun, HAN Yongliang, ZHANG Chaojun, LI Fuguang
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.012
2018 Vol. 33 (1): 71-79 [Abstract] ( 32 ) HTML (1 KB)  PDF (1510 KB)  ( 11 )
80 Cloning and Prokaryotic Expression of SoGSNOR from Spinach
GUO Zhaolai, BAI Xuegui, LI Kunzhi, XU Huini
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.013
2018 Vol. 33 (1): 80-85 [Abstract] ( 33 ) HTML (1 KB)  PDF (1373 KB)  ( 11 )
86 Genome-wide Identification and Phylogenetic Analysis of MADS-box Family Gene in Beta vulgaris
KONG Weilong, ZHANG Kangda, WU Junchi, ZHANG Liping, PAN Hui, TANG Jiawei, FU Xiaopeng
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.014
2018 Vol. 33 (1): 86-95 [Abstract] ( 43 ) HTML (1 KB)  PDF (1515 KB)  ( 8 )
96 Cloning and Expression Analysis of BnACP5 in Brassica napus
HE Hui, GUO Hui, GUAN Chunyun
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.015
2018 Vol. 33 (1): 96-101 [Abstract] ( 37 ) HTML (1 KB)  PDF (1198 KB)  ( 13 )
102 Cloning and SNP Analysis of CHI in Rapeseed
WANG Yang, LU Hong, HUANG Zhen, LIU Lu, LIU Xia, LIU Yaping, TIAN Zhengshu, XU Aixia
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.016
2018 Vol. 33 (1): 102-108 [Abstract] ( 36 ) HTML (1 KB)  PDF (1059 KB)  ( 7 )
109 The Agglutinin Gene Cloning of Pinellia pedatisecta and Prokaryotic Expression
WANG Hongle, QI Lianfen, YANG Chaosha, WU Zhiming, LI Yadong
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.017
2018 Vol. 33 (1): 109-114 [Abstract] ( 34 ) HTML (1 KB)  PDF (1261 KB)  ( 26 )
115 Development of Immune Tissue and Correlation Analysis of TLRs Expression in Gaoyou Duck
ZHU Chunhong, LIU Hongxiang, TAO Zhiyun, XU Wenjuan, SONG Weitao, ZHANG Shuangjie, LI Huifang
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.018
2018 Vol. 33 (1): 115-120 [Abstract] ( 32 ) HTML (1 KB)  PDF (1032 KB)  ( 22 )
121 Lentivirus Mediated Construction of Stably Expressing FABP4 Fibroblasts Line from the Small-tailed Han Sheep
HUA Liushuai, WANG Jing, BAI Jie, ZHU Xiaoting, CHEN Fuying, YU Xiang, CHU Qiuxia, XIN Xiaoling, XU Zhaoxue, ZHAO Hongchang, WANG Eryao
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.019
2018 Vol. 33 (1): 121-126 [Abstract] ( 31 ) HTML (1 KB)  PDF (1196 KB)  ( 14 )
127 Study on Chlorophyll Content and Expression of Fatty Acid Synthesis Related Genes in Rape under Different Fertilizer and Density Conditions
WANG Xiaodan, HU Qingyi, ZHANG Zhenqian, WANG Yue, GUAN Chunyun
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.020
2018 Vol. 33 (1): 127-134 [Abstract] ( 37 ) HTML (1 KB)  PDF (1419 KB)  ( 50 )
135 Phylogenety and Genetic Diversity of Five Local Sheep Breeds on mtDNA D-loop
LIANG Ruiyuan, CHEN Xiaoyong, SUN Hongxin, SUN Shaohua, DUN Weitao, SHEN Zhiqiang, LIU Junfeng, WANG Jue
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.021
2018 Vol. 33 (1): 135-142 [Abstract] ( 32 ) HTML (1 KB)  PDF (1374 KB)  ( 28 )
143 Quantitative Genetic Analysis of Sorghum Plant Type Characters
LI Yanling, BAI Xiaoqian, YU Pengpai, GAO Jianming, PEI Zhongyou, LUO Feng, SUN Shoujun
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.022
2018 Vol. 33 (1): 143-149 [Abstract] ( 52 ) HTML (1 KB)  PDF (1120 KB)  ( 21 )
150 Study on Relationship Between Agronomic Characters and Yield in Different Ecological Types Soybean
SHI Hong
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.023
2018 Vol. 33 (1): 150-159 [Abstract] ( 52 ) HTML (1 KB)  PDF (1344 KB)  ( 39 )
160 Effects of Silicon on Corn Physiological and Biochemical Characters under the Conditions of Water Stress
LIN Shaowen, LIU Shutang, SUI Kaiqiang, HUANGFU Chenghui
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.024
2018 Vol. 33 (1): 160-167 [Abstract] ( 46 ) HTML (1 KB)  PDF (1142 KB)  ( 60 )
168 Transcriptional Analysis of Rice Root under Nitrogen Deficiency
SHAO Caihong, LI Yao, QIAN Yinfei, CHEN Jin, CHEN Xianmao, GUAN Xianjiao, LIU Guangrong, PENG Chunrui, QIU Caifei
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.025
2018 Vol. 33 (1): 168-175 [Abstract] ( 40 ) HTML (1 KB)  PDF (1218 KB)  ( 10 )
176 Study on Characteristics of Nitrogen,Phosphorus and Potassium Demanded in Super Hybrid Late Rice
XIE Yi, LUO Zunchang, DONG Chunhua, WANG Lingling, HONG Xi, CHU Fei, SUN Jimin, FANG Yong, HU Kexin
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.026
2018 Vol. 33 (1): 176-184 [Abstract] ( 35 ) HTML (1 KB)  PDF (1409 KB)  ( 13 )
185 Effects of Mechanical Transplanting Seedlings Number Per Hill and Tillering Nitrogen Fertilization on Yield and Dry Weight Accumulation of Double Rice in South of China
TANG Yongjian, WANG Chaohuan, LIN Jiao, CHENG Siren, XIAO Ting, MO Zhaowen, PAN Shenggang, TANG Xiangru
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.027
2018 Vol. 33 (1): 185-194 [Abstract] ( 31 ) HTML (1 KB)  PDF (1307 KB)  ( 16 )
195 Characteristics and Correlation Analysis of Soil Microbial Biomass Phosphorus in Greenhouse Vegetable Soil with Different Planting Years
FEI Chao, ZHANG Shirong, LIANG Bin, LI Junliang, JIANG Lihua, XU Yu, DING Xiaodong
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.028
2018 Vol. 33 (1): 195-202 [Abstract] ( 55 ) HTML (1 KB)  PDF (1154 KB)  ( 21 )
203 Effects of Organic-Inorganic Fertilizer on Soil P, the Yield and Growth of Rice in Coastal Saline Soil
WU Lipeng, ZHANG Shirong, LOU Jinhua, WEI Lixing, WANG Kairong, DING Xiaodong
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.029
2018 Vol. 33 (1): 203-210 [Abstract] ( 44 ) HTML (1 KB)  PDF (1025 KB)  ( 33 )
211 Effects of Rice Straw-derived Biochar on Phosphorus Content and Form in Paddy Soil
ZHANG Ting, TONG Zhongyong, ZHANG Guangcai, PAN Linlin, JIANG Xuenan, YE Chao, ZHANG Yanan, LI Li, GUAN Lianzhu
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.030
2018 Vol. 33 (1): 211-216 [Abstract] ( 34 ) HTML (1 KB)  PDF (1054 KB)  ( 15 )
217 Effects of Cadmium Concentration and Interaction of Cadmium with Iron and Zinc Interaction on Rice Growth
LI Jiao, LIU Lu, YANG Bin, PENG Weizheng, WANG Huiqun
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.031
2018 Vol. 33 (1): 217-223 [Abstract] ( 49 ) HTML (1 KB)  PDF (1159 KB)  ( 26 )
224 Effects of Different Biochar Application Rates on Rhizosphere Soil Microbial Diversity of Tobacco
CHEN Zebin, GAO Xi, WANG Dingbin, GUO Lihong, WANG Dingkang, XU Shengguang
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.032
2018 Vol. 33 (1): 224-232 [Abstract] ( 35 ) HTML (1 KB)  PDF (1261 KB)  ( 29 )
233 Effect of Different Long-term Fertilization on Soil Organic Carbon Storage in Fluvo-aquic Soil
WEI Meng, ZHANG Aijun, LI Hongmin, TANG Zhonghou, CHEN Xiaoguang, WANG Hui, ZHUGE Yuping, LOU Yanhong
DOI: 10.7668/hbnxb.2018.01.033
2018 Vol. 33 (1): 233-238 [Abstract] ( 41 ) HTML (1 KB)  PDF (1106 KB)  ( 60 )
  Paper Search
 
  Adv Search
 
  News
More>>  
 
  Download
More>>  
 
  Links
caas
More>>  
Copyright © Editorial Board of ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
Supported by:Beijing Magtech