ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
 
    Home  |  About Journal  |  Editorial Board  |  Instruction  |  Subscribe  |  Download  |  Messages Board  |  Contact Us  |  中文
  Office Online
   Online Submission
   Manuscript Tracking
   Peer Review
   Editor Work
   Editor-in-Chief
   Office Work
 
  Journal Online
   Forthcoming Articles
   Current Issue
   Archive
   Advanced Search
   Email Alert
  
 
  Read Articles
More>>  
 
  Download Articles
More>>  
2020 Vol. 35, No. 5
Published: 28 October 2020

Contents
Crop Genetics·Germplasm Resources·Biotechnology
Tillage and Cultivation·Physiology and Biochemistry
Animal·Husbandry
Resource and Environment·Plant Protection
 
       Contents
0 Contents
2020 Vol. 35 (5): 0-0 [Abstract] ( 21 ) 全文: HTML   PDF (246 KB)  ( 31 )
       Crop Genetics·Germplasm Resources·Biotechnology
1 Expression Profile and Bioinformatics Analysis of OsURGT1 Gene
SU Ying, DU Qiang, GUO Chongyan, ZHOU Min, SHI Weijie, ZHAO Qiong, WU Xiaoyu, WANG Zhilong, CHEN Qiuhong
DOI: 10.7668/hbnxb.20191120
2020 Vol. 35 (5): 1-10 [Abstract] ( 54 ) 全文: HTML   PDF (1367 KB)  ( 74 )
11 Characterization on TaMAPKK3,a Mitogen-activated Protein Kinase Gene in Wheat,in Mediating Plant Pi Deprivation Tolerance
SONG Wenteng, MA Zifei, SHI Meihua, BAI Jinghua, LU Wenjing, XIAO Kai
DOI: 10.7668/hbnxb.20191184
2020 Vol. 35 (5): 11-16 [Abstract] ( 75 ) 全文: HTML   PDF (1161 KB)  ( 37 )
17 Transcriptomics Analysis of the Mechanism of Exogenous H2S Regulating Cucumber in Response to Salt Stress
JIANG Jinglong, LI Li
DOI: 10.7668/hbnxb.20191173
2020 Vol. 35 (5): 17-25 [Abstract] ( 32 ) 全文: HTML   PDF (1251 KB)  ( 21 )
26 A Rapid Identification Method and Application of a New Brassica napus CMS in Chinese Cabbage
LIU Xiaodong, LI Haishan, MENG Chuan, WANG Yuhai, WU Fang, MU Jingui, MA Junxian, WANG Mingqiu
DOI: 10.7668/hbnxb.20191301
2020 Vol. 35 (5): 26-31 [Abstract] ( 34 ) 全文: HTML   PDF (1329 KB)  ( 10 )
32 Estimation of Genome Size of Apricots Based on Flow Cytometry
ZHANG Junhuan, YANG Li, JIANG Fengchao, ZHANG Meiling, SUN Haoyuan, WANG Yuzhu
DOI: 10.7668/hbnxb.20191226
2020 Vol. 35 (5): 32-38 [Abstract] ( 22 ) 全文: HTML   PDF (1067 KB)  ( 14 )
39 Bioinformatics and Expression Pattern Analysis of DfTCP in Dryopteris fragrans
GUAN Yalin, TANG Xun, ZHANG Dongrui, XIA Dexin, LI Jie, LIU Shouyin, SONG Chunhua, CHANG Ying
DOI: 10.7668/hbnxb.20191074
2020 Vol. 35 (5): 39-46 [Abstract] ( 27 ) 全文: HTML   PDF (1266 KB)  ( 11 )
47 Effect of Acid Treatment on Expression of Genes Related to Tuber Formation of Potato
GUO Jinting, GAO Yuliang, ZHANG Yan, LI Kuihua
DOI: 10.7668/hbnxb.20191215
2020 Vol. 35 (5): 47-54 [Abstract] ( 20 ) 全文: HTML   PDF (1132 KB)  ( 5 )
55 Optimization of Prokaryotic Expression Conditions of Cotton GhPDP Gene
LIU Dong, LAN Yanping, ZHANG Li, ZHAO Yan, QU Yunfang, HUANG Jinling
DOI: 10.7668/hbnxb.20191119
2020 Vol. 35 (5): 55-61 [Abstract] ( 57 ) 全文: HTML   PDF (1097 KB)  ( 21 )
62 Identification of RcHSF Gene Family in Castor and Analysis of Expression Pattern under Cold Stress
LIU Xuming, LI Min, DUAN Qiong, ZHANG Hongyu, MENG Di, ZHANG Lixue, ZHANG Jixing, WANG Xiaoyu
DOI: 10.7668/hbnxb.20191312
2020 Vol. 35 (5): 62-71 [Abstract] ( 33 ) 全文: HTML   PDF (1147 KB)  ( 17 )
       Tillage and Cultivation·Physiology and Biochemistry
72 Effects of Water-nitrogen Coupling on Photosynthetic Characteristics, Irrigation Water Use Characteristics and Yield in Winter Wheat under Different Irrigation Technologies
GAO Cuimin, YANG Yonghui, HE Fang, HAN Weifeng, WANG Xiaofei, WU Jicheng
DOI: 10.7668/hbnxb.20191170
2020 Vol. 35 (5): 72-80 [Abstract] ( 26 ) 全文: HTML   PDF (1089 KB)  ( 24 )
81 Effects of Waterlogging at Full Flowering Stage on Nitrogen Accumulation and Distribution of Sesame Cultivars with Different Waterlogging Tolerance
LI Guoqiang, ZHANG Jiantao, HU Feng, ZHOU Meng, CHEN Dandan, ZHENG Guoqing
DOI: 10.7668/hbnxb.20191187
2020 Vol. 35 (5): 81-88 [Abstract] ( 20 ) 全文: HTML   PDF (1134 KB)  ( 7 )
89 Effect of Rice-fish-chicken Ridge Cultivation on the Growth of the Rice Root System
LIANG Yugang, CHEN Yisha, CHEN Lu, MENG Xiangjie, CHEN Can, HUANG Huang, YU Zhengjun
DOI: 10.7668/hbnxb.20191165
2020 Vol. 35 (5): 89-97 [Abstract] ( 23 ) 全文: HTML   PDF (980 KB)  ( 4 )
98 Drought Resistance Analysis of Ovate Family Proteins Transcription Factor AtOFP8
LIU Shouyin, TANG Yao, HAN Jialiang, CHANG Ying
DOI: 10.7668/hbnxb.20190669
2020 Vol. 35 (5): 98-106 [Abstract] ( 23 ) 全文: HTML   PDF (1322 KB)  ( 2 )
107 Study on Yield Change and Photosynthetic Characteristics of Double-cropping Rice under Organic Fertilizer Application and Straw Returning under Reduced Fertilizer Application
HU Kexin, LUO Zunchang, DONG Chunhua, HONG Xi, SUN Mei, XIE Yi, ZHOU Xuan, LIU Jie, SUN Geng
DOI: 10.7668/hbnxb.20190392
2020 Vol. 35 (5): 107-114 [Abstract] ( 27 ) 全文: HTML   PDF (1147 KB)  ( 11 )
115 Study on the Correlation Between Rhizosphere Characteristics and Methane Emission in Rice
HUANG Yanan, FU Zhiqiang, WANG Boran, LI Chao
DOI: 10.7668/hbnxb.20190866
2020 Vol. 35 (5): 115-123 [Abstract] ( 18 ) 全文: HTML   PDF (1472 KB)  ( 2 )
       Resource and Environment·Plant Protection
124 Effects of Different Nitrogen Fertilizers on Nitrogen Uptake and Utilization, Soil Nitrogen Supply and Yield of Maize
LIU Xinmeng, CHEN Geng, WANG Zhiguo, HE Yunhan, LI Wei, WU Yue, YANG Deguang
DOI: 10.7668/hbnxb.20190714
2020 Vol. 35 (5): 124-131 [Abstract] ( 19 ) 全文: HTML   PDF (1051 KB)  ( 20 )
132 Analysis of Low Nitrogen Tolerance Characteristics of High Quality Local Variety Ehuxiangdao
ZHOU Dahu, QU Ziyang, NIE Liyun, LIU Jialong, FU Junru, TANG Wenbang, HE Haohua
DOI: 10.7668/hbnxb.20190943
2020 Vol. 35 (5): 132-139 [Abstract] ( 21 ) 全文: HTML   PDF (1079 KB)  ( 7 )
140 Effects of Nitrogen Application Amount and Planting Density on Dry Matter Accumulation and Flag Leaf Photosynthetic Characteristics for Late-sowing Wheat in Rice-wheat Rotation
LI Xinxin, SHI Zuliang, WANG Jiuchen, WANG Fei, XU Zhiyu, JIANG Rongfeng
DOI: 10.7668/hbnxb.20191204
2020 Vol. 35 (5): 140-148 [Abstract] ( 17 ) 全文: HTML   PDF (1355 KB)  ( 20 )
149 Effects of Different Irrigation Lower Limit and Nitrogen Form Ratio on Dry Matter Distribution, Yield and Quality of Broccoli
CHE Xusheng, LÜ Jian, FENG Zhi, ZHANG Guobin, QIN Qijie, ZHANG Hui, JIN Ning, LI Jinwu, LUO Jian
DOI: 10.7668/hbnxb.20190961
2020 Vol. 35 (5): 149-158 [Abstract] ( 21 ) 全文: HTML   PDF (1167 KB)  ( 3 )
159 The Characteristics of Selenium Uptake, Accumulation and Transport in Feed Ramie
ZHU Juanjuan, MA Haijun, YU Chunming, CHEN Jikang, CHEN Ping, XIONG Heping
DOI: 10.7668/hbnxb.20191070
2020 Vol. 35 (5): 159-170 [Abstract] ( 22 ) 全文: HTML   PDF (1514 KB)  ( 1 )
171 Effects of Nitrification Inhibitors on Yield and Nitrogen Use Efficiency of Waxy Corn
JIN Heyu, ZHANG Mingchao, CHEN Guanglei, ZHOU Jinquan, ZHU Yiyong
DOI: 10.7668/hbnxb.20191171
2020 Vol. 35 (5): 171-177 [Abstract] ( 18 ) 全文: HTML   PDF (1039 KB)  ( 5 )
178 Effects of Narrowed Row Pattern on Population and Individual Traits, Nutrient Acquisition, and Yield in Winter Wheat
LONG Suxia, ZHAO Yingjia, LI Fangfang, ZHANG Shuang, XIAO Kai
DOI: 10.7668/hbnxb.20191057
2020 Vol. 35 (5): 178-184 [Abstract] ( 14 ) 全文: HTML   PDF (920 KB)  ( 5 )
185 Effect of Intercropping on Yield Advantage Formation of Wheat under Different Nitrogen Levels
LIU Zhenyang, BAI Wenlian, HUANG Shaoxin, WU Xinyu, QIN Xiaomin, TANG Li, ZHENG Yi, XIAO Jingxiu
DOI: 10.7668/hbnxb.20190813
2020 Vol. 35 (5): 185-194 [Abstract] ( 21 ) 全文: HTML   PDF (1414 KB)  ( 17 )
195 Effects of Mulching Methods on Soil Water and Temperature Characteristics and Yield of Spring Maize in Semi-humid Region of the Loess Plateau
DENG Haoliang, ZHANG Hengjia, LI Fuqiang, XIAO Rang, ZHOU Hong, ZHANG Yongling, WANG Yucai, LI Xuan, WU Keqian, YU Haiying
DOI: 10.7668/hbnxb.20190936
2020 Vol. 35 (5): 195-205 [Abstract] ( 18 ) 全文: HTML   PDF (1213 KB)  ( 3 )
206 Effect of Planting Plants on Fungi Diversity and Nutrients in Reclaimed Soil of Coal Gangue Landfill Area
JIN Dongsheng, ZHANG Qiang, ZHANG Bianhua, GAO Chunhua, LI Jianhua, LU Jinjing
DOI: 10.7668/hbnxb.20190997
2020 Vol. 35 (5): 206-213 [Abstract] ( 15 ) 全文: HTML   PDF (1122 KB)  ( 4 )
214 Cross Neutralization of Fiber Protein Against Four Kinds of Serotype fowl adenovirus Prevalent in China
LUAN Qingdong, SUN Ju, LIU Junhua, ZHANG Benqing, YIN Yanbo, WANG Jianlin
DOI: 10.7668/hbnxb.20191066
2020 Vol. 35 (5): 214-219 [Abstract] ( 19 ) 全文: HTML   PDF (1119 KB)  ( 3 )
       Animal·Husbandry
220 Cloning,Expression and Bioinformatics Analysis of Yak lncFAM200B
ZHAO Liling, WANG Hui, CHAI Zhixin, WANG Jikun, WANG Jiabo, WU Zhijuan, XIN Jinwei, ZHONG Jincheng, JI Qiumei
DOI: 10.7668/hbnxb.20191071
2020 Vol. 35 (5): 220-230 [Abstract] ( 34 ) 全文: HTML   PDF (1361 KB)  ( 11 )
231 Study on Cloning and Expression Patterns of Goat C/EBPα, C/EBPβ and C/EBPδ Genes
CHI Yongdong, WANG Yong, ZHAO Yue, ZHU Jiangjiang, LIN Yaqiu
DOI: 10.7668/hbnxb.20190869
2020 Vol. 35 (5): 231-238 [Abstract] ( 20 ) 全文: HTML   PDF (1121 KB)  ( 7 )
  Paper Search
 
  Adv Search
 
  News
More>>  
 
  Download
More>>  
 
  Links
caas
More>>  
Copyright © Editorial Board of ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
Supported by:Beijing Magtech