ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
 
    Home  |  About Journal  |  Editorial Board  |  Instruction  |  Subscribe  |  Download  |  Messages Board  |  Contact Us  |  中文
  Office Online
   Online Submission
   Manuscript Tracking
   Peer Review
   Editor Work
   Editor-in-Chief
   Office Work
 
  Journal Online
   Forthcoming Articles
   Current Issue
   Archive
   Advanced Search
   Email Alert
  
 
  Read Articles
More>>  
 
  Download Articles
More>>  
2019 Vol. 34, No. 6
Published: 28 December 2019

Contents
Crop Genetics·Germplasm Resources·Biotechnology
Tillage and Cultivation·Physiology and Biochemistry
Animal·Husbandry
Resource and Environment·Plant Protection
 
       Contents
0 Table of Contents for VOL.34 No.6
2019 Vol. 34 (6): 0-0 [Abstract] ( 6 ) 全文: HTML   PDF (201 KB)  ( 3 )
       Crop Genetics·Germplasm Resources·Biotechnology
1 Genome-wide Characterization and Expression Analysis of Soybean GmGLRs Gene
CUI Xiaoxia, ZHAO Shuo, GUO Shuqiao, SHU Hongmei, HE Xiaolan, NI Wanchao, GONG Yuanyong, LIU Laihua
DOI: 10.7668/hbnxb.20190234
2019 Vol. 34 (6): 1-8 [Abstract] ( 8 ) 全文: HTML   PDF (1406 KB)  ( 8 )
9 Construction and Expression Analysis of RNA Interference Vector of WRKY Transcriptional Factor OsWRKY76 in Rice
WANG Shuang, YANG Rui, BAI Wei
DOI: 10.7668/hbnxb.20190289
2019 Vol. 34 (6): 9-13 [Abstract] ( 2 ) 全文: HTML   PDF (1297 KB)  ( 1 )
14 Bioinformatics and Expression Analysis of Three Dof Transcription Factors in Soybean
ZHAI Ying, QIU Shuang, ZHANG Jun, LIU Chunyu, ZHAO Yan, LI Shanshan, ZHANG Meijuan, QIU Zengcheng, REN Weiwei
DOI: 10.7668/hbnxb.20190032
2019 Vol. 34 (6): 14-19 [Abstract] ( 1 ) 全文: HTML   PDF (1424 KB)  ( 2 )
20 Molecular Characteristics and Expression Analysis of SiWRKY03 Gene in Foxtail Millet
SONG Zhenjun, LI Zhiyong, WANG Yongfang, LIU Lei, BAI Hui, DONG Zhiping
DOI: 10.7668/hbnxb.20190058
2019 Vol. 34 (6): 20-25 [Abstract] ( 5 ) 全文: HTML   PDF (1377 KB)  ( 4 )
26 Cloning and Expression Analysis of Myb Transcription Factor NtBL1 Gene in Nicotiana tabacum
LIU Yajie, XUE Chong, QIU Shirui, LI Xiang, TANG Liwen, ZENG Shuhua
DOI: 10.7668/hbnxb.20190004
2019 Vol. 34 (6): 26-32 [Abstract] ( 7 ) 全文: HTML   PDF (1678 KB)  ( 1 )
33 Cloning and Expression Analysis of Two Late Embryogenesis Abundant(LEA) Proteins from Upland Cotton
ZHEN Junbo, LIU Di, SONG Shijia, LIU Linlin, CAI Xiao, ZHANG Xi, LI Haishan, CHI Ji
DOI: 10.7668/hbnxb.20190096
2019 Vol. 34 (6): 33-38 [Abstract] ( 1 ) 全文: HTML   PDF (1454 KB)  ( 2 )
39 Genetic Analysis and Related Molecular Markers of Flowering Time in Brassica napus L.
ZHANG Bingbing, LIU Xia, QIN Mengfan, LIANG Fenghao, ZHANG Yan, ZUO Kaifeng, GUO Na, MA Ning, HUANG Zhen, XU Aixia
DOI: 10.7668/hbnxb.201751611
2019 Vol. 34 (6): 39-46 [Abstract] ( 3 ) 全文: HTML   PDF (1383 KB)  ( 1 )
47 Rapid Mining Genetic Locus for Controlling Target Traits Using Next-generation Sequencing (NGS)
LIN Jing, ZHAO Qingsong, ZHANG Mengchen, YANG Chunyan, ZHAO Tuanjie
DOI: 10.7668/hbnxb.20191003
2019 Vol. 34 (6): 47-53 [Abstract] ( 1 ) 全文: HTML   PDF (1524 KB)  ( 0 )
54 QTLs Analysis for Plant Height and Leaf Traits of Rice under Two Nitrogen Levels
YAO Xiaoyun, FAN Shuxiu, ZOU Guoxing, WU Yanshou, CHEN Chunlian, XIONG Yunhua, LIU Jin, WANG Jiayu, XU Zhengjin
DOI: 10.7668/hbnxb.201751677
2019 Vol. 34 (6): 54-62 [Abstract] ( 1 ) 全文: HTML   PDF (1517 KB)  ( 1 )
63 Related Genes of Cucumber in vitro Gynogenesis in the Early Stage from the Perspective of Transcriptome
WEI Aimin, YAO Yao, LIU Nan, CHE Liming, WEI Panpan, HAN Yike, CHEN Zhengwu, DU Shengli
DOI: 10.7668/hbnxb.20190589
2019 Vol. 34 (6): 63-73 [Abstract] ( 2 ) 全文: HTML   PDF (1936 KB)  ( 1 )
74 Transcriptome Analysis of Bolboschoenus planiculmis Using Mixed Samples from Different Tissues
NING Yu, ZHENG Yanchao, WU Gaojie, WANG Yifei, ZHANG Manyin
DOI: 10.7668/hbnxb.201751606
2019 Vol. 34 (6): 74-81 [Abstract] ( 2 ) 全文: HTML   PDF (1521 KB)  ( 1 )
       Tillage and Cultivation·Physiology and Biochemistry
82 Proteomics Analysis of Rice Root under Low Temperature Stress at Seedling Stage
TANG Xiuying, WANG Huimin, LONG Qizhang, HUANG Yonglan, LU Ming, WAN Jianlin
DOI: 10.7668/hbnxb.20190090
2019 Vol. 34 (6): 82-88 [Abstract] ( 1 ) 全文: HTML   PDF (1445 KB)  ( 2 )
89 Effects of Different Red and Blue LED Light Intensities on the Growth and Nutritional Quality of Purple Leaf Lettuce
REN Xuyan, ZHANG Chan, ZHANG Ya, SU Yujing, ZHANG Tao, SUN Kaile, SUN Zhiqiang
DOI: 10.7668/hbnxb.20190484
2019 Vol. 34 (6): 89-96 [Abstract] ( 6 ) 全文: HTML   PDF (1595 KB)  ( 7 )
97 Effects of CO2 Enrichment on Photosynthetic Fluorescence of Thin-skinned Melon in Greenhouse During Vine Elongation
ZHANG Zhipeng, LI Tian, HOU Leiping, SUN Sheng, XING Guoming
DOI: 10.7668/hbnxb.20190069
2019 Vol. 34 (6): 97-103 [Abstract] ( 4 ) 全文: HTML   PDF (1443 KB)  ( 4 )
104 Changes of Ethylene, Related Enzymes and Their Genes Expression During Softening of Premature Apple Fruits
LI Shijun, YIN Baoying, LI Jia, LI Zhongyong, ZHANG Xueying, XU Jizhong
DOI: 10.7668/hbnxb.201751544
2019 Vol. 34 (6): 104-109 [Abstract] ( 3 ) 全文: HTML   PDF (1471 KB)  ( 5 )
110 Effects of Silicon on Growth and Osmotic Regulation of Cotton Seedlings under Salt Stress
ZHANG Qian, LI Xiaojia, ZHANG Shuying
DOI: 10.7668/hbnxb.201751589
2019 Vol. 34 (6): 110-117 [Abstract] ( 3 ) 全文: HTML   PDF (1523 KB)  ( 1 )
       Resource and Environment·Plant Protection
118 Effects of Different Water and Nitrogen Treatments on Potato Yield, Quality and Soil Nitrate Nitrogen Transport under Drip Irrigation
SHANG Meixin, FANG Zengguo, LIANG Bin, WANG Meng, LI Junliang
DOI: 10.7668/hbnxb.201751736
2019 Vol. 34 (6): 118-125 [Abstract] ( 1 ) 全文: HTML   PDF (1537 KB)  ( 4 )
126 Effects of Irrigation Height on Water and Nitrogen Use Efficiency of Tomato Plug Seedlings under Ebb-and-Flow Irrigation
LI Qian, TIAN Ya, SHANG Qingmao, CAO Lingling, DONG Chunjuan
DOI: 10.7668/hbnxb.20190108
2019 Vol. 34 (6): 126-132 [Abstract] ( 1 ) 全文: HTML   PDF (1428 KB)  ( 1 )
133 Studies on Yield Formation and Nitrogen Utilization Characteristics of Different Winter Wheat Varieties under Rain-fed Condition
LIU Haihong, XU Xuexin, WU Shanshan, YU Siyi, SHI Yan, ZHAO Changxing
DOI: 10.7668/hbnxb.20190270
2019 Vol. 34 (6): 133-144 [Abstract] ( 2 ) 全文: HTML   PDF (1549 KB)  ( 3 )
145 Effects of Different Tillage Methods on Soil Physical Properties, Nitrate Nitrogen and Yield in Re-sown Soybean Farmland
SHE Runxiang, FU Xiaowen, ZHANG Yongjie, AN Chongxiao, DU Xiaojing, FANG Yanfei, ZHANG Na, XU Wenxiu
DOI: 10.7668/hbnxb.20190171
2019 Vol. 34 (6): 145-152 [Abstract] ( 2 ) 全文: HTML   PDF (1554 KB)  ( 0 )
153 Effects of Nitrogen and Density on Summer Maize Yield and Nitrogen Use Efficiency
LIU Meng, LIANG Qian, GE Junzhu, ZHENG Zhiguang, ZHANG Yao, MA Zhiqi, WU Xidong, YANG Yongan, HOU Haipeng
DOI: 10.7668/hbnxb.20190333
2019 Vol. 34 (6): 153-159 [Abstract] ( 2 ) 全文: HTML   PDF (1478 KB)  ( 3 )
160 Effects of Applying Bio-Organic Fertilizer and Reducing Chemical Fertilizer on Production and Soil Biological Indexes of Winter Wheat
HUANG Yuanyuan, MA Huiyuan, HUANG Yali, XING Huizhen, XU Bingxue, JIA Zhenhua, ZHENG Liwei
DOI: 10.7668/hbnxb.20190218
2019 Vol. 34 (6): 160-169 [Abstract] ( 2 ) 全文: HTML   PDF (1627 KB)  ( 5 )
170 Effect of Inorganic Organic Fertilizer Combined with Biochar on Enzyme Activity and Phosphorus Forms in Reclaimed Soil
WEI Junjie, HONG Jianping
DOI: 10.7668/hbnxb.20190240
2019 Vol. 34 (6): 170-176 [Abstract] ( 5 ) 全文: HTML   PDF (1372 KB)  ( 1 )
177 Effects of Different Straw Returning Ways on Rice Yield and Soil Nutrients
WU Jia, WANG Ren, Lü Guangdong, LONG Binqing, YANG Feixiang, CHEN Huina, HUANG Huang
DOI: 10.7668/hbnxb.201751760
2019 Vol. 34 (6): 177-183 [Abstract] ( 1 ) 全文: HTML   PDF (1594 KB)  ( 1 )
184 Responses of Soil Chemical Properties to Fertilization in Cucumber Greenhouse
LIN Yanyan, YANG Dianlin, WANG Lili, ZHAO Jianning, LAI Xin, WANG Mingliang, WANG Yang
DOI: 10.7668/hbnxb.20190117
2019 Vol. 34 (6): 184-189 [Abstract] ( 6 ) 全文: HTML   PDF (1499 KB)  ( 10 )
190 Effects of Long-term Fertilization Treatments on Soil Properties, Rice Yield and Quality in Reddish Paddy Soil
CUI Xinwei, ZHANG Yangzhu, GAO Jusheng, GAO Peng, PENG Fuyuan
DOI: 10.7668/hbnxb.20190052
2019 Vol. 34 (6): 190-197 [Abstract] ( 3 ) 全文: HTML   PDF (1454 KB)  ( 3 )
198 The Structure and Expression Pattern Analysis of StCHS6 Gene in Setosphaeria turcica
BI Huanhuan, ZHANG Xiaoya, WANG Xiaomin, LIU Yuwei, GONG Xiaodong, GU Shouqin, HAN Jianmin, DONG Jingao
DOI: 10.7668/hbnxb.20190112
2019 Vol. 34 (6): 198-202 [Abstract] ( 2 ) 全文: HTML   PDF (1382 KB)  ( 1 )
203 Mapping of Resistance Gene to Powdery Mildew in Wheat Cultivar CH7015 Using SSR Markers
GUO Huijuan, JIA Juqing, LI Xin, QIAO Linyi, YAN Xiaotao, REN Yongkang, CHANG Lifang, ZHANG Shuwei, CHANG Zhijian, ZHANG Xiaojun
DOI: 10.7668/hbnxb.20190023
2019 Vol. 34 (6): 203-208 [Abstract] ( 2 ) 全文: HTML   PDF (1419 KB)  ( 1 )
209 The Role of 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate in the Chemotactic Response of Pseudomonas putida to Agaricus bisporus Mycelia
ZHANG Chaohui, ZHANG Guang, WEN Yamei, YANG Yanqing, LIU Yafei, ZHANG Hui, WANG Zhenhe, QIU Liyou
DOI: 10.7668/hbnxb.20190496
2019 Vol. 34 (6): 209-218 [Abstract] ( 1 ) 全文: HTML   PDF (1544 KB)  ( 2 )
       Animal·Husbandry
219 Cloning, Expression and Functional Bioinformatics Analysis of B4GALNT2 Gene Related to Immune Rejection in Banna Mini-pig Inbred Line
SONG Xue, WANG Shuyan, CHEN Yuanyuan, WANG Pei, HUO Hailong, ZHANG Xia, HUO Jinlong
DOI: 10.7668/hbnxb.20190232
2019 Vol. 34 (6): 219-226 [Abstract] ( 1 ) 全文: HTML   PDF (1635 KB)  ( 1 )
227 BMP4 Gene Plasmid Construction and Its Expression Amount in Fibroblasts of AoHan Fine Wool Sheep
ZHANG Mengyao, YANG Feng, LIU Kaidong, LIU Jifeng, LIU Nan, HE Jianning, XUE Ming
DOI: 10.7668/hbnxb.201750810
2019 Vol. 34 (6): 227-234 [Abstract] ( 2 ) 全文: HTML   PDF (1691 KB)  ( 2 )
  Paper Search
 
  Adv Search
 
  News
More>>  
 
  Download
More>>  
 
  Links
caas
More>>  
Copyright © Editorial Board of ACTA AGRICULTURAE BOREALI-SINICA
Supported by:Beijing Magtech